Меню

Величко Юлія Анатоліївна

Величко Юлія Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: julyavel4ko@ukr.net

 

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія, 1998 р. Спеціальність – «Плодоовочівництво та виноградарство»; Кваліфікація -  «Вчений агроном»

 

Кандидат с.-г. наук, 06.01.07. – плодівництво; тема дисертації: «Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України», 2003 (диплом № ДК 020773) рішенням спеціалізованої вченої ради  Уманського державного аграрного університету.

 

Доцент кафедри садово-паркового господарства, 2012 р. (атестат 12ДЦ№031544).

 

Напрям наукового дослідження.

 

«Вивчення декоративності нових сортів роду Rosa L. в умовах Правобережного Лісостепу України».

 

Дисципліни, які викладає

 

1. Квітникарство,

2. Основи образотворчого мистецтва,

3. Основи композиції,

4. Декоративне садівництво,

5. Агротехніка зеленого будівництва

 

Підвищення кваліфікації

 

Білоцерківський національний аграрний університет Методологія викладання дисципліни «Квітникарство» свідоцтво СПК 00493712/0000652-17 від 23.06.2017 р.

 

Основні наукові публікації за останні п’ять років

 

Статті у наукометричних базах

 

1.  V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Поліщук В.В. Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянд / В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Ю.А. Величко, Л.Г. Варлащенко// Зб. наук. пр. Уманського НУС.  Вип.  Ч.: Сільськогосп. Наук. Умань: УНУС, 2016. С. 191-197.
 2. Варлащенко Л.Г. Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського НУ садівництва / Л.Г. Варлащенко, В.В. Поліщук, Ю.А. Величко // Ж.: «Вісник НЛТУ», № 27/4, Львів, 2017.  С. 28-31.
 3. Поліщук В.В. Взаємозвязок урожайності і якості насіння буряків цукрових / В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Ю.А. Величко, Л.М. Карпук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.
 4. Бровді А.А., Поліщук В.В., Величко Ю.А. Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства // Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2017. С.  97–102.  
 5. Пушка І.М., Величко Ю.А, Осіпов М.Ю.,   Поліщук В.В. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.
 6. Пушка І.М., Величко Ю.А. Вплив температурного режиму стратифікації на проростання насіння хеномелису японського різних помологічних сортів // Таврійський науковий вісник, Вип. 100 Т. 2. Секція: екологія, іхтіологія та аквакультура. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 303-309.
 7. Величко Ю.А., Пушка І.М., Парубок М.І., Поліщук В.В. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.
 8. Осіпов М. Ю., Величко Ю. А., Масловата С. А., Кульбіцький В. Л. Проект реконструкції шахтарського бульвару  в місті Вугледар Донецької області. Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 6. 144 с.
 9. Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Козаченко І.В. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.212–218.

 

Тези конференцій

 

 1. Поліщук В.В. Морфолого-біологічні особливості роду Cyclamen coum Mill. для використання в озелененні / В.В. Поліщук, Ю.А. Величко, М.Ю. Осіпов // Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація».  Дніпропетрвськ. 2016. – С. 110–113.
 2. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Турчина С.Я. Аналіз господарсько-біологічних ознак інтродукованих генотипів роду Callistephus (L.) Ness. з метою залучення їх в ландшафтні композиції // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (Дніпро, 1–2 березня 2017 р.).  Дніпро, 2017. С. 103–105.
 3. Варлащенко Л.Г., Величко Ю.А., Поліщук В.В. Використання вільно зростаючих живоплотів в озелененні // Тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (Біла Церква, 25–26 травня 2017 р.). Біла Церква, 2017. С. 22–24.
 4. Бровді А.А., Поліщук В.В., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю. Створення колекції троянд групи флорибунда на дослідних ділянках кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 154–156.
 5. Машаровський О. Ю., Величко Ю. А. Проектні пропозиції щодо озеленення присадибної ділянки в с. Павлівка Жашківського району // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи: матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7 листопада 2017 року)  Умань: Уманський НУС, 2017. 36-39.
 6. Путь В.М., Величко Ю.А. Проектні пропозиції щодо оформлення території приватної садиби в с. вінницькі хутори // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи: матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7 листопада 2017 року)  Умань: Уманський НУС, 2017. 41-44.
 7. Величко Ю.А., Пушка І.М., Поліщук В.В. Перспективи використання новітніх напрямків вертикального озеленення в Україні // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 18 квіт. 2018 р.). Умань, 2018. С 28-30.
 8. Величко Ю.А. Рутар в ландшафтному дизайні// Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 18 квіт. 2018 р.). Умань, 2018. С 93-94.
 9. Величко Ю. А., Пушка І. М., Поліщук В. В. Стиль модерн у садово-парковому мистецтві // Матер. Міжнародної наук.-практ. конф. : [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 184-186 с.
 10. Величко Ю.А., Панасенко О.М. Особливості оформлення саду в стилі сільського англійського котеджу. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернетконференції. Умань, 2018. С 34-37.
 11. Величко Ю.А. Федоренко М.О. Проект озеленення та благоустрою присадибної ділянки в с. Полянецьке Уманського району. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернетконференції. Умань, 2018. С 37-40.
 12. Величко Ю. А. Злакові рослини в ландшафтному дизайні. «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС : матер. Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників. (14-15 травня 2019 р). Умань, 2019. С. 215-217.
 13. Пушка І.М., Величко Ю.А. Особливості вегетації ПЕРСПЕКТИВНИХ помологічних сортів СHAENOMELES LINDL. в контексті зміни клімату в умовах Правобережного Лісостепу України
 14. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю. Реконструкція внутрішньоквартального саду прилеглого до будинків №102 корпус І та ІІ по вул. Європейській міста Хмельницький. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 175-річчю з Дня народження Уманського НУС (3-4 жовтня 2019 р.). Умань, 2019. С. 131-135.

 

Методичні розробки

 

 1. 1. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи композицій» /Величко Ю.А., Умань, 2018, 34 с.
 2. В.В. Поліщук. Методичні вказівки для проведення виробничої практики за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство», ОКР «Бакалавр» / В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, Ю.А. Величко. Умань: УНУС, 2016. 19 с.
 3. Методичні вказівки для проходження виробничої переддипломної практик для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства ОКР «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Поліщук В.В. та ін. Умань, 2019, 14 с.
 4. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційної роботи ОР «магістр» за спеціальністю 206 спеціальність «Садово-паркове господарство» / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Пушка І.М. та ін.] Умань, 2019. 52 с.
 5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Агротехніка зеленого будівництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» / Уманський НУС; уклад. Величко Ю.А., Мамчур Т.В. Умань: УНУС, 2019. 89 с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Декоративне садівництво» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» / Уманський НУС; уклад. Величко Ю.А. Умань: УНУС, 2019. 42 с.
 7. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового і садово-паркового господарства / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Пушка І.М. та ін.]  Умань, 2019. 52 с.
 8. Методичні рекомендації для проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового і садово-паркового господарства / Поліщук В.В. та ін. Умань, 2019, 14 с.

 Виданий підручник чи навчальний посібник, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском)

  

Голуб Н.П., Іщук Л.П., Величко Ю.А. Декоративні рослини Уманського державного аграрного університету. Дерева, кущі, ліани : монографія. Умань : ВІЗАВІ, 2009. 207 с.

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу світи/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Заступник завідувача кафедри садово-паркового господарства

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019 році