Меню
Остання редакція: 24 лютого 2020

Основні наукові праці кафедри

Список наукових праць, опублікованих у виданнях, які мають імпакт-фактор, зокрема у науко метричних базах Scopus, Webofscience, Copernicus

1. Doronin V.A. The quality of sugar beet seeds and the ways of its increase / Volodymyr Ar. Doronin, Yaroslav V. Byelyk, Valentin V. Polishchuk, and Lesya M. Karpuk // Ecological Consequences of Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic Diversity [Eds. Anatoly I. Opalko et al.]. – Toronto New Jersey: Apple Academic Press, 2015. – P. 141–154.

2. V.V. Polishchuk, L.M. Karpuk, V.P. Mykolaiko, A.A. Polishchuk and I.I. Mykolaiko. In vitro rhizogenesis of sugar beet microclones // Regulatory mechanisms in biosystems. V8 (4). 2018. S. 616–622.

3. T.V. Polishchuk, O.I. Ulianich V.V. Polishchuk V.V. Ketskalo N.V. Vorobiova. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery // Ukrainian Journal of Ecology . V8 (2). 2018. S. 113–119.

4. Volodymyr A. Doronin, Viktoriya V. Dryha, Lesia M. Karpuk, Sergiy P. Vachniy, Andriy A. Pavlichenko, Valeriy P. Mykolayko, Valentyn V. Polischuk (2018). Specific aspects of the formation of Miscanthus planting material depending on cultivation conditions. Eurasian Journal of Biosciences. Volume 12 Issue 2, pp. 325-331.

5. Investment support for the development of the forestry of Ukraine in the context improving the country forest resource potential / The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. V1(377). 2019.S. 246–250. (Web of Science).

6. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

7. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (3). Р. 117–125. (Роботу ліцензовано на основі Creative Commons Attribution 4.0. Ліцензія). (Web of Science).

 

Монографії, видані в Україні

1. А.Ф. Балабак, А.А. Пиж’янова, В.І. Дмитрієв. Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. К.: КТ «Забєліна–Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2017. 288 с.

2. Доронін В.А., Моргун А.В., Моргун І.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Доронін А.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П., Яценко А.О. Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення: монографія / За заг. редакцією В.А. Дороніна  та ін. Умань, «Сочінський», 2019. 194 с.

 

Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях

1. Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія, Умань, 2015, Вип. 87(1). Ч. 1. C. 157–163.

2. Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України / C.А. Ситник, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Мазурчук // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія. Умань, 2015, Вип. 87(1). Ч. 1. C. 86–92.

3. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України / В.М. Ловинська, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Молибога // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія, Умань, 2015, Вип. 87(1). Ч. 1. C. 30–36.

4. Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-компонентів цукрових буряків / В.В. Поліщук, О.В. Поліщук, Л.М. Карпук // Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 84. 2015. С. 114–1119.

5. Регенераційна здатність стеблових живців жимолості їстівної Lonicera edulis L. / Поліщук В.В., Варлащенко Л.Г.// Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 96–105.

6. Стан і продуктивність природних та штучних деревостанів Pinus sylvestris L. Придніпровського північного степу України / Ловинська В.М., Поліщук В.В. // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 119–126.

7. Продуктивність деревостанів Robinia pseudoacacia l. залежно від лісорослинних умов Придніпровського степу України / Ситник С.А., Поліщук В.В. // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 33–39.

8. Динаміка формування листкового апарату, маси коренеплоду і накопичення цукру різних біологічних форм буряків цукрових / Л.М. Карпук, О.В. Крикунова, М.М. Кикало, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 1. 2015. С. 59–62.

9. Вегетативне розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies Alba Miil. / В.В. Поліщук, В.М. Грабовий, М.Ю. Осіпов, О.П. Сержук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Вип.1.–2015.– С. 89–92.

10. Поліщук В.П., Варлащенко Л.Г. Регенераційна здатність стеблових живців сортів жимолості їстівної  (Lonicera Caerulea Var. Edulis Turcz. еx Herden) / Зб. наук. праць //Автохтонні та інтродуковані рослини, № 10, Умань, Нац. дендропарк «Софіївка», 2015.  С. 132 – 137. 

11. Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія, Умань, 2015, Вип. 87(1). Ч. 1.  C. 157–163.

12. Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття / А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, А.А. Пиж’янова // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Сільськогосподарські науки. Умань, 2016  Вип. 88. Ч. 1. C. 209–217.

13. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / Фактори експериментальної еволюції організмів // Зб. наук. пр. / НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова; редкол. В.А. Кунах (головн. ред.) [та ін.]. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2017. Т. 21. С. 164–167.

14. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Карпук Л.М. Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових / Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Вид-во «Основа», 2017. Вип. 91. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 129–136. 

15. Економічна ефективність вирощування саджанців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) із зелених стеблових живців / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 22–31.

16. Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського НУ садівництва / Л.Г. Варлащенко, В.В. Поліщук, Ю.А. Величко // Ж.: «Вісник НЛТУ», № 27/5, Львів, 2017. – с. 28-31. 

17. Поліщук В.В., Шемякін М.В., Шпак В.П., Козаченко І.В. Досвід застосування ІТ-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП «Золотоніське лісове господарство» / Вісник Уманського національного університету садівництва. УНУС, 2018. №1. С. 104–110.

18. Поліщук В.В., Величко Ю.А., Бровді А.А Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2017. С.  97–102.

19. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Chaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип. 92 С. 198–206.

20. Пушка І.М., Величко Ю.А. Вплив температурного режиму стратифікації на проростання насіння хеномелису японського різних помологічних сортів // Таврійський науковий вісник. Вип. 100 Т. 2. Секція: екологія, іхтіологія та аквакультура. С. 303–309.

21. Варлащенко Л.Г. Впровадження нових сортів жимолості синьої їстівної (f. Edulis – Lonicera coerula Turcz.) в озеленення Правобережного Лісостепу України / Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. 92. Ч.1: Сільськогосп. науки. Умань: УНУС. 2018. С. 333–342.

22. Поліщук В.В., Козаченко І.В., Шпак В.П. Особливості створення лісових культур дуба звичайного в умовах лісового урочища «Білогрудівка» НВВ Уманського НУС. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 93. 2018. С. 166–176.

23. Карпук Л.М., Присяжнюк О.І., Стасієв Г.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Застосування методу математичного аналізу як інструменту математичного моделювання. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2018. С. 35 – 43.

24. В.В. Поліщук, С.Я. Турчина, М.Ю. Осіпов. Підбір стерилізатора для введення in vitro донорного матеріалу досліджуваних сортів Callistephus hinensis (L.) з метою подальшого використання в озелененні / Науковий вісник НЛТУ України. Том. 29. № 5. 2019. С. 22–27.

25. Українець О.А., Поліщук В.В. Історичні аспекти селекційних досліджень та перспективи розвитку сортів троянд в Україні. Вісник Уманського національного університету садівництва. УНУС, 2019. №1. С. 89–93.

26. Величко Ю.А., Пушка І.М., Парубок М.І., Поліщук В.В. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.328–335.

27. Осіпов М.Ю., Величко Ю.А., Масловата С.А., Кульбіцький В.Л. Проект реконструкції шахтарського бульвару в місті Вугледар Донецької області. Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 6. С. 49–54.

28. Українець О.А., Поліщук В.В. Історичні аспекти селекційних досліджень та перспективи розвитку сортів троянд в Україні. Вісник Уманського НУС, 2019. №1. С. 89–93.

29. Шлапак В.П., Тисячний О.П., Вітенко В.А., Коваль С.А., Масловата С.М. Таксономічний склад деревних і кущових насаджень Уманського національного університету садівництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2019. Вип. 29.7.С. 9–13.

30. Систематика та філогенетичні зв’язки роду // Ulmus L. Науковий вісник НЛТУ України: Том 29 № 5 (2019): Науковий вісник НЛТУ України, С. 51–55.

 

 

 

Методичні розробки, рекомендовані НМК факультету, НМК університету, вченою радою факультету або УНУС

1. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пиж’янова А.А. Сучасні технології розсадництва // Лабораторно-практичні заняття / Методичні рекомендації. Умань, «Графіка», 2017. 112 с.

2. Балабак А.Ф., Балабак О.А., Пиж’янова А.А. Декоративні розсадники та насінництво // Лабораторно-практичні заняття / Методичні рекомендації. Умань, «Графіка», 2017. 122 с.

3. Осіпов М.Ю. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів ОКР «Бакалавр», Умань: УНУС, 2017. 44 с.

4. Величко Ю.А. Основи композицій // Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи композицій», Умань, 2018, 34 с.

5. Методичні вказівки для проходження виробничої переддипломної практик для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства ОКР «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Поліщук В.В. та ін. Умань, 2019, 14 с.

6. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційної роботи ОР «магістр» за спеціальністю 206 спеціальність «Садово-паркове господарство» / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Пушка І.М. та ін.] Умань, 2019. 52 с.

 

Тези доповідей на Міжнародних конференціях в Україні

1. Агротехнологічні особливості дорощування вкорінених стеблових живців чорниці високої (Vaccinium cоrymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак / Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 27–28 травня 2015 р., Умань, Уманський НУС. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. С. 135–138.

2. Якісні показники та врожайність базисного насіння цукрових буряків залежно від регулювання процесу цвітіння / В.В. Поліщук, О.В. Поліщук // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми», присвячено 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю.П. Мюрити. Умань. 2015. С. 97–100.

3. Використання декоративних форм Cerasus serulata Lindl. у озелененні / В.В. Поліщук, І.В. Щерба // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва». Умань. 2015. С. 168–169.

4. Фігурна стрижка глоду (Crataegus L.) / М.Ю. Осіпов // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матеріали міжнародної наукової конференції. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. С. 126–128.

5. Использование кизила настоящего (Cornus mas L.) в озеленении / Г.П. Леонтяк, М.Ю. Осіпов // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матеріали міжнародної наукової конференції. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. С. 103–105.

6. Агротехнологічні особливості дорощування вкорінених стеблових живців чорниці високої (Vaccinium cоrymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак / Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 27–28 травня 2015 р., Умань, Уманський НУС. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. С. 135–138.

7. Вплив типу субстрату на регенераційну здатність зелених стеблових живців чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) / А.Ф. Балабак, А.А. Пижʼянова // Матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 20 листопада 2015 р. / відп. Ред. Непочатенко О.О. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. С. 130–132.

8. Еколого-біологічні особливості вегетативної продуктивності маточних рослин чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.Ф. Балабак, А.А. Пижʼянова // V Міжнародна науково-практична конференція «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 16–17 лютого 2016 р. Дніпропетровськ, 2016. С. 164–166

9. Представники роду Vaccinium L. та їх видове різноманіття / А.Ф. Балабак, А.А. Пижʼянова, В.В. Поліщук, В.В. Пижʼянов // Селекційно-генетична наука і освіта: матеріали Міжн. наук. конф. / редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Уманський НУС, 16–18 березня 2016 р. Умань: Видавець «Сочинський М.М.». 2016. С. 18–22.

10. Балабак А.Ф., Пиж’янова А.А., Пижʼянов В.В. Еколого-біологічні особливості контейнерного вирощування саджанців чорниці високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (м. Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 95–97.

11. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Турчина С.Я. Аналіз господарсько-біологічних ознак інтродукованих генотипів роду Callistephus (L.) Ness. з метою залучення їх в ландшафтні композиції // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (м. Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 103–105.

12. А.Ф. Балабак, А.А. Пиж’янова, В.І. Дмитрієв. Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Голубика высокорослая и другие ягодные культуры в Украине 2017». Презентація книги – конференц-зал готелю «Ramada Encore». 14 липня 2017 р., Київ. К.: КТ «Забєліна–Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2017. 288 с.

13. Використання вільно зростаючих живоплотів в озелененні / В.В. Поліщук, Л.Г. Варлащенко, Ю.А. Величко // Тези Ш Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту».  Б.Церква, БНУС, 2017.  С. 22–24

14. Використання нововведених сортів жимолості синьоплідної в озелененні населених місць / Л.Г. Варлащенко // Тези міжн. конф. Умань, УНУС, 2017.

15. Варлащенко Л.Г. Формування насаджень на території вищих навчальних закладів Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. Наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018. С.183–185.      

16. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Історія і сьогодення теплично-оранжерейного комплексу кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС. Актуальні проблеми лісового господарства: Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. Наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018. С. 209–212.

17. Варлащенко Л.Г. Впровадження жимолості їстівної в озелененні присадибних ділянок : Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. Наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018

18. Тисячний О.П. Таксономічний склад зелених насаджень Уманського національного університету садівництва. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. міжн. наук.-практ. конф. Умань : 2018. С. 202–209.

19. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Яценко А.О. Польова схожість ЧС – ліній насіння буряків цукрових залежно від температури ґрунту. Селекційно-генетична наука : матеріали VII Міжнародної наукової конференції (Умань, 19-21 березня 2018 р.). Умань, 2018. С. 206–210.

20. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пиж’янов В.В. Еколого-біологічні особливості видів роду Actinidia Lindl. та перспективи кореневласної культури їх розмноження у Правобережному Лісостепу України. Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018 (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 22–28.

21. Величко Ю.А., Поліщук В.В., Пушка І.М. Перспективи використання новітніх напрямків вертикального озеленення в України. Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. Наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018 (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 28–31.

22. Турчина С.Я., Поліщук В.В. Характеристика основних шкідників айстри китайської (Callistephus chinensis (L.) NESS.) в умовах Лісостепу України Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства : матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. Умань, УНУС, 2018 (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 99–104.

23. Величко Ю.А., Пушка І.М., Поліщук В.В. Стиль модерн у садово-парковому мистецтві. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства  : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені професору М.І. Сусу (Умань, 23-24 травня 2018 р.). Умань, 2018.  С. 186–188.

24. Величко Ю.А., Пушка І.М. Рутар в ландшафтному дизайні. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 18 квіт. 2018 р.). Умань, 2018. С 93–94.

25. Садовський Г., Садовський Я., Балабак А.Ф. Вплив біостимуляторів і дражування на якість насіння та врожай помідора. Селекційно-генетична наука і освіта: матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., (м. Умань, 19–21 березня 2018 р.) Умань, 2018. С. 222–225.

26. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Яценко А.О. Польова схожість ЧС-ліній насіння буряків цукрових залежно від температури ґрунту. Селекційно-генетична наука і освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., (м. Умань, 19–21 березня 2018 р.) Умань, 2018. С. 210–211.

27. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А., Пижʼянов В.В. Особливості вирощування саджанців декоративних садових рослин в контейнерах. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Умань, 18 квітня 2018 р.) Умань, 2018. С. 10–15.

28. Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф. Використання різновидів бузку (Syringe L.) в озелененні. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва. : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Умань, 18 квітня 2018 р.) Умань, 2018. С. 99–101.

29. Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф. Інтродуковані сорти жимолості їстівної в народній медицині, косметиці, кулінарії та садовому дизайні. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні : матеріали  Міжн. наук. конф., присв. року культ. спадщини у Європі (Умань, 4–7 липня 2018 року) Умань. Вид-во «Сочінський М.М.», 2018. С. 35–42.

30. Варлащенко Л.Г., Миронова Л.М. Інтродуковані види роду Lonicera  L., придатні для озеленення Правобережного Лісостепу України. Вплив змін клімату на онтогенез рослин : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (3–5 жовтня 2018 р.) Миколаїв, МНАУ, 2018. С. 32–34.

31. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Особливості розмноження чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) стебловими живцями. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Миколаїв, МНАУ, 17–19 жовтня 2018 р.) Миколаїв, 2018. С. 21–23

32. Пижʼянов В.В., Балабак А.Ф. Перспективи вирощування інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах правобережного Лісостепу України. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Миколаїв, МНАУ 17–19 жовтня 2018 р.) Миколаїв, 2018. С. 25–26.

33. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Особливості сезонного ритму розвитку рослин чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Актуальні питання аграрної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Умань, УНУС 15 листопада 2018 р.) Умань, 2018. С.83–85.

34. Пижʼянов В.В., Балабак А.Ф. Вирощування саджанців актинідії (Actinidia Lindl.) методом зеленого живцювання в умовах Правобережного Лісостепу України. Актуальні питання аграрної науки. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Умань, УНУС 15 листопада 2018 р.) Умань, 2018. С. 92–94.

35. Садовський Генріх, Садовський Якуб, Балабак Анатолій Ф., Поліщук В.В. Наукові і народні назви, лікарські й дієтичні властивості помідорів (Solanum lycopersicum L.). Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні, присвяченої року культурної спадщини Європи : матеріали Міжнародної наукової конференції (Умань, 4–7 липня 2018 р.). Умань, 2018. С. 242–248.

36. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю. Реконструкція внутрішньоквартального саду прилеглого до будинків №102 корпус І та ІІ по вул. Європейській міста Хмельницький. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 175-річчю з Дня народження Уманського НУС (3–4 жовтня 2019 р.). Умань, 2019. С. 131–135.

37. Світові досягнення у селекційній роботі з трояндами / О.А. Українець, В.В. Поліщук. // Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) // Матеріали VIІІ міжнародної наукової конференції 18–20 березня 2019 року. – 2019. – С. 256–259.

38. А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, В.В. Пижʼянов, Еколого-біологічні особливості видів роду Actinidia Lindl. та перспективи кореневласної культури їх розмноження у правобережному Лісостепу України. «Селекційно-генетична наука і освіта». Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Умань, УНУС, 18–20 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 105–109.

39. Пиж’янова А.А., Балабак А.Ф. Сортові особливості вегетативної продуктивності маточних рослин чорниці високорослої в Правобережному лісостепу України. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (3–4 жовтня 2019 р.), Уманський НУС. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Ч. 1. С. 169–172.

40. Пиж’янов В.В., Балабак А.Ф. Морфолого-біологічні особливості вкорінювання стеблових живців (Actinidia Lindl.) в Правобережному лісостепу України. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (3–4 жовтня 2019 р.), Уманський НУС. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Ч. 1. С. 173–177.

42. Збагачення колекції жимолості їстівної новими сортами зарубіжної селекції. Тези Міжн. наук.-практ. конф. (18–20 березня 2019 р.) «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань. 2019. С. 37–38. 8. Варлащенко Л.Г. Призначення алей різного типу для створення алейних посадок. Тези Міжн. конф. «Молодих вчених УНУС». Умань, УНУС, 2019. С. 100–101.

43. Варлащенко Л.Г. Використання роду Lilium L. для озеленення садово-паркових об’єктів. Четверті Аненков. чит. (присв. 175-й річниці заснув. Уманського НУС та 200-ї річниці від Дня народження проф. М.І. Аненкова). Мат. Міжн. наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 р.). Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2019. Ч.1. С. 120-122.

44. Осіпов М.Ю., Леонтяк Г.П. Ландшафтне проектування як невід’ємна складова розвитку туризму. Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства. Четверті Аненкові читання. Міжнар. Наук.-практ. Конф. (3–4 жовтня 2019 року) / Відп. Ред. О.О. Непочатенко. – Умань : 2019. Ч.1. С. 124–126.

 

Тези доповідей на Всеукраїнських конференціях

1. Особливості вирощування кореневласних саджанців чорниці високої (Vaccinium cоrymbosum L.) в Правобережному Лісостепу України / А.А. Пиж’янова // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. мол. учених, приуроченої 140-й річниці від Дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шита. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. С. 120–123.

2. Еколого-біологічні особливості укорінювання і розвитку різнотипних стеблових живців сортів чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) / А.Ф. Балабак, А.А. Пижʼянова // «Природничі науки в системі освіти» Матер. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції 18 лютого 2016 р. м. Умань, Умань: Фоп Жовтий О.О., 2016. С. 6–14.

3. Козаченко І.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Характеристика фауни та мисливських угідь на прикладі ДП «Уманське лісове господарство» / Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 лютого 2017 р. м. Умань. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. С. 50–54.

4. Використання елементів формового садівництва в озелененні / О.П.Тисячний // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (1 червня 2017 року). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 92 – 93

5. Озеленення салону краси «Перлина» м. Білгород-Дністровський Одеської області / В.С. Вдовиченко, Л.Г. Варлащенко // Зб. студ. наук. праць Уманського НУС. Умань, УНУС, 2017. С. 80–81.

6. Реконструкція озеленення та благоустрою на території дитячого садка м. Кропивницький / М.Ю. Штундер, Л.Г. Варлащенко // Зб. студ. наук. праць Уманського НУС. Умань, УНУС, 2017. С. 110–111.

7. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Бровді А.А. Селекційно-генетичні досягнення та історія розповсюдження сортів троянд. Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 28 лютого 2018 р.).  Умань, 2018.  С. 38–41.

8. Варлащенко Л.Г. Використання дерев з компактною формою крони для створення алей різного типу в озелененні. Перспективи розвитку садово-паркового господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет.конф. (24 квітня 2018 р.). Умань, УНУС, 2018.

9. Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф. Використання різновидів бузку (Syringe l.) в озелененні. Перспективи розвитку садово-паркового господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет.конф. (24 квітня 2018 р.).  Умань, УНУС, 2018.

10. Заморський В.В., Мамчур Т.В., Заморський О.О. Пам’яті Заморського Федіра Варфоломійовича До 135-річчю від Дня народження Ф. В. Заморського (1883-1927) Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства (присвячена проф. М.І. Сусу д.с.-г.н., випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації) : матеріали  наук.-практ. конф.: (23–24 травня 2018 р., м. Умань) Умань, 2018. С. 254–255.

11. Величко Ю.А. Злакові рослини в ландшафтному дизайні. «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС : матер. Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. (14-15 травня 2019 р). Умань, 2019. С. 215–217.

12. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Біологічні особливості росту і розвитку маточних рослин сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Матер. Всеукр. наук. конф. молодих учених і науково-пед. працівн. «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. C. 223–225.

13. Пиж’янова А.А., Балабак А.Ф. Вирощування чорниці високорослої в Правобережному Лісостепу України. Матер. Всеукр. наук. конф. молодих учених і науково-пед. працівн. «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. C. 225–228.

 

Тези доповідей інших конференцій, круглих столів тощо

1. Особливості росту глоду одноматочкового на схилах різних експозицій в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України / Г.П. Леонтяк, М.Ю. Осіпов // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства : матеріали наукової конференції / [Редкол: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та інші]. Умань, 2015.  С. 61–63.

2. Озеленення фельдшерсько-акушерського пункту с. Полянецьке Уманського району / А.В. Гонтаренко, Л.Г. Варлащенко // Мат. Регіональної наук.-практ. інтернет-конф. «Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів». Інтернет, червень, 2017.

3. Озеленення та благоустрій присадибної ділянки м. Умань / Т.С. Степанова, Л.Г. Варлащенко // Мат. Регіональної наук.-практ. інтернет-конф. «Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів». Інтернет, червень, 2017.

4. Озеленення та благоустрій присадибної ділянки с. Родниківка Уманського району Черкаської області / Б.С. Джус, Л.Г. Варлащенко // Мат. Регіональної наук.-практ. інтернет-конф. «Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів». Інтернет, червень, 2017.

5. Проект реконструкції озеленення меморіальної зони скверу в с. Лозна Вінницької області / А.І. Андрощук, Л.Г. Варлащенко // Мат. регіональної наук.-практ. інтернет-конф. «Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів». Інтернет, листопад, 2017.

6. Проект створення розарію в регулярному стилі в с. Якушинці Вінницької області / В.В. Назарчук, Л.Г. Варлащенко // Мат. регіональної наук.-практ. інтернет-конф. «Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів». Інтернет, листопад, 2017.

 

Патенти на корисну модель

1. В.В. Поліщук, В.А. Доронін, А.І. Опалко, А.Ф. Балабак, Л.М. Карпук, О.В. Поліщук, Ю.А. Кравченко. «Живильне середовище для розмноження in vitro батьківських форм цукрових буряків» // Патент на корисну модель № 112541 // Державна служба інтелектуальної власності України / Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент). 26.12.2016 р. (Бюл. № 24 про видачу патенту). Дата подання заявки 19.06.2016 р. Номер заявки № u 2016 05406.

2. Косенко І.С., Опалко А.І., Балабак А.Ф., Балабак О.А., Мазул Є.М., Балабак А.В. Свідоцтво № 190801 про авторство на сорт рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук). Corylus maxima Mill. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. 2019 р.

3. Свідоцтво № 190897 про державну реєстрацію сорту рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук). Corylus maxima Mill. ботанічний таксон. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. Дата державної реєстрації 14.05.2019 р. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2019 рік. Заявник Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр  спеціальності 206 Садово-паркове господарствоЧитати повністю

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 206 Садово-паркове господарство

У червні 2024 року на факультеті лісового та садово-паркового господарства відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» спеціальності 206 Садово-паркове господарство.

Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».

13 червня 2024 року на розширеному засіданні кафедри садово-паркового господарства УНУС відбулася публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни.

Читати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікаціїЧитати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікації

З 20 по 29 квітня 2024 року викладач-стажист кафедри садово-паркового господарства Ліліана КАЛЮЖНА пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації з теми «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та Україні», яке було організоване Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку (Польща) та IESF «Міжнародною фундацією науковців та освітян».

Читати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференціїЧитати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференції

25 квітня відбулось засідання студентської наукової конференції, приуроченої 160- річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського на кафедрі садово-паркового господарства.

Читати повністю

Всі новини