Меню

Колекційний ботанічний розсадник

Історичні аспекти та сьогодення колекційного ботанічного розсадника кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС

     Колекційний ботанічний розсадник Уманського національного університету садівництва має свою давню історію. З утворенням у 1844 році  Головного училища садівництва, як єдиного вищого навчального закладу, відбувається активне створення навчальної бази: кабінетів, розсадників, дослідних ділянок та колекцій рослин. У 1859 р., з переведенням Училища в м. Умань, було перевезено й колекції найбільш цінних рослин, а також насіння, кореневища, бульби, які успішно почали культивувати в нових, більш сприятливих, у порівнянні з засушливою Одесою, ґрунтово-кліматичних умовах.

     Починаючи з 1870 р., Департаментом землеробства розроблено нові програми для училищ, які передбачали значне розширення і вивчення природничих наук. У зв’язку з цим, у 1876 році на площі біля двох десятин  було закладено ботанічний сільськогосподарський розсадник, який почав слугувати  навчальним підрозділом для вивчення культурних та дикорослих рослин, місцем для виконання наукових досліджень з питань вивчення сортів, застосування добрив; технологій вирощування тощо.

     Ботанічний розсадник став основною базою в регіоні з розповсюдження рідкісних та малопоширених рослин. Окрім цього, посадковий матеріал з розсадника надавався безкоштовно для закладання «шкільних садків» у Київській, Подільській, Чернігівській і Волинській губерніях, правильність закладання та використання яких перевіряв у 1894 р. Ю.Р. Ланцький  – головний садівничий та завідувач Царициного саду ("Софіївка") в Умані з 1892 по 1907 рік, викладач ботаніки та садівництва в Уманському середньому училищі землеробства і садівництва.

     У 1936 році, за ініціативи доцента І.І. Білоуса та асистента Б.С. Горячевої, ботанічний розсадник було реорганізовано в науковий підрозділ кафедри ботаніки і фізіології рослин.  Розпочалось його формування та поповнення новими видами рослин з наукових установ різних куточків СРСР.

   Реорганізація Уманського політехнікуму в сільськогосподарський інститут (1929 р.) вимагала високої забезпеченості провідних дисциплін висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та відповідною навчально-науковою базою. У цей час відбувається кілька реорганізацій кафедр, зокрема, у 1938 р. було утворено дві самостійні кафедри – ботаніки та фізіології рослин і мікробіології. Кафедру ботаніки очолив доцент І.Й. Оніщенко, у 1940 році – професор С.К. Руденко. У довоєнні роки тривалий час на кафедрі працював І.І. Білоус. У цей час на кафедрі ботаніки ведеться активна робота з подальшого укомплектування колекційного ботанічного розсадника новими видами рослин, вивчається рослинність Уманщини, дія на рослини різних хімічних речовин тощо.

     У повоєнні роки кафедрою продовжував керувати С.К. Руденко, з 1951 року – Т.Б. Вакар. У 1954 році кафедру очолив доцент В.Ф. Ніколаєв. З його приходом відбувається поповнення колекцій рослин розсадника, особливо красиво квітучими декоративними видами та різними сортами квітів.

     Зусиллями доцентів В.Ф. Ніколаєва та В.А. Гаврилюка видовий склад рослин розсадника зріс до 1500 видів, що забезпечило йому надзвичайну наукову цінність. У цей час здійснюється активний двохсторонній обмін насіннєвим матеріалом із ботанічними садами АН Російської Федерації, Латвії, Естонії, із-за кордону, здійснюється репродукція зразків світової колекції для ВІР. Крім цього, кафедра ботаніки займається популяризацією колекцій, допомагаючи підшефним школам, технікумам, станціям юннатів, квітникарям-любителям.

     У 1996 році було зроблено реконструкцію колекційного ботанічного розсадника, у зв’язку з довготривалим використанням землі та постійним місцем вирощування рослин, розміщених за філогенетичною системою Тахтаджяна. Значний вклад в цю справу внесли завідувач кафедри ботаніки, кандидат біологічних наук, доцент Гаврилюк В.А. та викладачі кафедри, доценти Романщак С.П., Кравець Т.О.,  Геркіял З.В.

      Для планування була використана прямокутна сітка ділянок з елементами генеалогічного дерева. Від центральної доріжки під прямим кутом вправо і вліво розмістились ряди ділянок, розділені бічними доріжками, що полегшило доступ до потрібної родини і кожного виду.

     З 2002р.  колекційний розсадник займає площу 1 га і розрахований на 1500 видів рослин. Трав’янисті однорічні і багаторічні рослини розміщені на площі 0,5 га за філогенетичною системою Magnoliophyta А.Л. Тахтаджяна. Рослини інтродукуються з природної флори України та інших доступних регіонів.

     Нині в колекційному ботанічному розсаднику висаджено більше 750 видів, що належать до 45 родин та систематично поповнюються асортиментом декоративних, лікарських та інтродукованих рослин із різних регіонів України та колишнього СРСР. Найбільш чисельні за кількістю видів родини: Asteraceae (130), Fabaceae (112), Rosaceae (42),Brassicaceae (21), Lamiaceae (37), Liliacae (21), Ranunculaceae (31), Poaceae (80) та ін.

     Колекційний ботанічний розсадник дає можливість знайомитися з рослинами інших регіонів нашої країни, інших країн і континентів світу.    Частину рослин розсадника розміщено поза систематичною колекцією, серед яких є рідкісні, реліктові деревоподібні рослини, зокрема: Ginkgo biloba L., Taxus baccata L., Magnolia kobus Thunb., Staphylea pinnata L., Polygonumsachalinense L.,Liriodendron tulipiferum L., Pulsatilla nigricans Storck.i.Р., Grandis Wend., Adonis vernalis L., Rhododendron luteum Sweet., Euonymus nana Bieb., Scopolia carniolica Jacq., Coronilla ledans Panc., Macleayamicrocarpa L., Eleutherococcus senticosus L., Rhodiola rosea L., Exochorda alberti Regel., Achnatherum bromoidesBeauv., Hepatica nobilis Mill., Calycanthus occidentalis L., Aristolochia macrophylla L., Buddleja davida L. й багато інших.

     Досить цікавою і багатою за видовим складом на колекційному розсаднику є колекція лікарських рослин: Symphytumofficinale L., Salvia officinalus L., Melisa officinalis L., Echinops sphaerocephalus L., Monarda didima L.; колекція Menthe:M. pulegium L.,M. micrantaa Fisch., ucrainica Klok., M. arvensia L.,M. sulvestris L.,M. spicata L.,M. pipevita L.; Digitalisgrandiflora Mill., Convallaria majalis L., Borago officinalis L., Galega officinalis L., Macleay microcarpa L., Echinaceapurpurea Moench., Genista tinctoria L., Lavandula angustifolia Mill., Sanguisorba officinalis L., Tanacetum vulgare L., Phytolacca americana L., Schizandra chinensis Turcz., Calendula officinalis L., Hypericum perforatum L., Potentilla erectaL., Verbena officinalis L. Частина їх видів досить декоративні і можуть з успіхом використовуватися в озелененні різноманітних об’єктів садово-паркового господарства. З метою популяризації різнопланового використання лікарських рослин на базі УНУС проводяться круглі столи, конференції, виставки тощо.

     Із відкриттям в Уманському НУС спеціальності «Лісове і садово-паркове господарство» та спеціалізації лікарських рослин експозиція колекційного ботанічного розсадника постійно поповнюється рослинами для потреб навчального процесу, виконання наукових досліджень та створення композицій при озелененні населених місць. З цією метою створено колекційний маточник декоративних, багаторічних рослин  для використання в озелененні, зокрема, родів Iris L., Clematis L., Narcissus L., Paeonia L., Sedum l., Alium L., Hosta Tratt.

     У колекційному ботанічному розсаднику висаджені ще й декоративні красиво квітучі кущі: Philadelphus coronarius L.,Weigela floribunda (Sieb. et Zucc.) C.A. Mey, Deutziascabra Thunb., різні види Cotoneaster Medic. та Spiraea L.,Tamarixg racilis Willd., Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, Kerria japonica (L.)DC, Forsythia suspense Thunb.,Staphylea pinnata L., Buddleja davida L., Calycanthus occidentalis L., Hydrangea macrophylla DC., Exochorda albertiRegel., Louiseania triloba (Lindl.) Pachom, Malus niedzwetzkyana Dieck.

     Колекційний ботанічний розсадник Уманського НУС постійно поповнюється інтродуцентами. Отримані результати дають можливість згрупувати інтродуценти за ступенем успішності інтродукції та за місцем у класифікаційній системі.

     Види, що успішно акліматизувалися в екологічних умовах розміщення Уманського національного університету садівництва, є перспективними для тієї чи іншої галузі виробництва, рекомендуються для подальшого вивчення та розробки технології вирощування.

     Колекційний ботанічний розсадник Уманського НУС має надзвичайну наукову цінність і перспективність, яка й нині необхідна для оволодіння майбутньою професійною діяльністю випускників, проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами, докторантами та невід’ємною базою розмноження і розповсюдження нових перспективних видів рослин у регіоні.

 

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр  спеціальності 206 Садово-паркове господарствоЧитати повністю

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 206 Садово-паркове господарство

У червні 2024 року на факультеті лісового та садово-паркового господарства відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» спеціальності 206 Садово-паркове господарство.

Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».

13 червня 2024 року на розширеному засіданні кафедри садово-паркового господарства УНУС відбулася публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни.

Читати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікаціїЧитати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікації

З 20 по 29 квітня 2024 року викладач-стажист кафедри садово-паркового господарства Ліліана КАЛЮЖНА пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації з теми «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та Україні», яке було організоване Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку (Польща) та IESF «Міжнародною фундацією науковців та освітян».

Читати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференціїЧитати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференції

25 квітня відбулось засідання студентської наукової конференції, приуроченої 160- річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського на кафедрі садово-паркового господарства.

Читати повністю

Всі новини