Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2015

Наукові лабораторії

 

 

КОНТАКТИ

(04744) 3-35-49

вул. Давиденка, 1, корпус №2, 1-й поверх, викладацька

land.garden@udau.edu.ua

Завідувач лабораторії

Осіпов Михайло Юрійович

доцент кафедри садово-паркового

господарства, к. с.-г. наук

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» функціонувала як вегетаційний будиночок №1 для проведення наукових досліджень кафедрою генетики, селекції та насінництва. До тепер вегетаційний будиночок №1 підпорядковано кафедрі садово-паркового господарства, де продовжуються проводитись наукові дослідження з розмноження та вкорінення декоративних, плодових і лісових культур.

          2.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»є структурним підрозділом кафедри і здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів та студентів університету до науково-дослідної роботи згідно тематики наукових планів досліджень.

          3. У своїй діяльності науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» керується законами «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутом Університету, Положенням про науковий відділ, основними нормативно-методичними документами, що регламентують науково-дослідну роботу, правилами внутрішнього розпорядку Університету та даним Положенням.

          4.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» функціонує на громадських засадах.

          5.Наукова, педагогічна та громадська діяльність науково-дослідної лабораторії «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» здійснюється згідно планів роботи, затвердженими вченою радою університету.

 

МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

          1. Метою функціонування науково-дослідної лабораторії є вивчення агробіологічних особливостей регенераційної здатності видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин для вирощування садивного матеріалу в умовах закритого ґрунту з використанням дрібнодисперсного зволоження, ведення навчально-наукової та освітньої роботи.

          2. Цілі науково-дослідної лабораторії – участь у навчальній та науково-дослідній роботі кафедри, факультету та університету; засвоєння теоретичних і практичних знань у студентів та аспірантів з інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур; участь у підготовці висококваліфікованих фахівців.

          3. Основними напрямками діяльності науково-дослідної лабораторії є:

          – керівництво науково-дослідною роботою студентів, аспірантів і докторантів;

          – розмноження та дорощування садивного матеріалу для використання в озелененні, декоративному та аматорському садівництві;

          – надання теоретичної і практичної допомоги студентам, аспірантам, співробітникам університету та іншим установам і організаціям з питань розмноження та вирощування садивного матеріалу декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових культур з використанням їх в озелененні;

          – опублікування наукових статей у фахових та інших виданнях;

          – прийняття участі в роботі науково-практичних конференцій.

         

ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

          1. Основними завданнями науково-дослідної роботи лабораторії є:

          – проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань добору найбільш перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин;

          – удосконалення елементів технології вирощування маточних рослин перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин для стеблового живцювання, вивчення регенераційної здатності та адаптивності рослинного матеріалу з in vitro;

          – удосконалення елементів технології дорощування садивного матеріалу перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових,  ягідних і лісових рослин до стандартних розмірів;

          – висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації (через видання поліграфічної та електронної продукції), організацію та проведення наукових конференцій, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;

          – залучення студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах Статуту університету, до напрямів роботи лабораторії для забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів.

          2. Персональний склад та керівництво лабораторією за поданням кафедри садово-паркового господарства затверджує ректор Уманського національного університету садівництва.

          3. До складу лабораторії можуть входити викладачі та співробітники Уманського національного університету садівництва, представники органів державної влади, садівники-практики, ландшафтні дизайнери та ін.

          4. Виконання науково-дослідницьких робіт здійснюється викладачами Уманського національного університету садівництва із залученням провідних учених, творчих груп з наступним звітом на засіданні лабораторії.

          5. Засідання лабораторії відбувається відповідно до плану роботи, однак не рідше одного разу в два місяці.

 

СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

          1 . Територія науково-дослідної лабораторії складається з:

          – вегетаційного будинку №1;

          –  ділянки для вирощування маточних рослин;

          – ділянка контейнерного вирощування садивного матеріалу.

 

ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

          1. Науково-дослідна лабораторіямає право:

          – у встановленомузаконодавством порядку здійснювати ділові й наукові контакти з іншими науковими і виробничими установами, які мають теплиці та займаються вирощуванням декоративних, малопоширених, плодових і лісових рослин;

          – здійснювати придбання та обмін живцями і рослинами з різними установами,організаціями, фірмами та фізичними особами;

          – надавати наукові матеріали для виконання курсових, дипломних та дисертаційних робіт;

          – проводити навчальні та виробничі практики;

          – сприяти розмноженню цінних декоративних рослин і розробляти та розповсюджувати методичні рекомендації з їх вирощування;

          – ініціювати укладання угод з вітчизняними та зарубіжними юридичними і фізичними особами відповідно до чинного законодавства й виконання науково-дослідних робіт;

          – залучати для виконання робіт вітчизняних та зарубіжних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;

          – ініціювати преміювання працівників лабораторії за досягнуті результати наукової роботи;

          – завідувач лабораторії має право вносити клопотання про розширення штату її співробітників у зв’язку зі збільшенням об’ємів вирощуваних рослин;

          – працівники лабораторії відповідають за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами за цим положенням;

          – проректор з ОГЧ несе відповідальність за не своєчасне забезпечення науково-дослідної лабораторії водою для поливу, організацію її ремонту та охорони.

 

Склад лабораторії «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»

1. Осіпов Михайло Юрійович

-

Доцент кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії

2. Балабак Анатолій Федорович

-

Професор кафедри СПГ, доктор сільськогосподарських наук

3. Величко Юлія Анатоліївна

-

Завідувачка кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

4. Шутко Сергій Сергійович

-

Викладач кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

Останні новини

Порушення прав людини сьогодні — це причина завтрашніх конфліктів.Читати повністю

Порушення прав людини сьогодні — це причина завтрашніх конфліктів.

Щорічно студенти кафедри садово-паркового господарства першого бакалаврського рівня Уманського національного університету садівництва беруть участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».

Читати повністю

Відкрите практичне заняття для студентів ОР «Бакалавр»Читати повністю

Відкрите практичне заняття для студентів ОР «Бакалавр»

8 грудня 2023 року відбулося відкрите практичне заняття для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого бакалаврського рівня ВО з дисципліни «Вступ до фаху».

Читати повністю

Гарденотерапія: садівництво для душі!Читати повністю

Гарденотерапія: садівництво для душі!

7 грудня 2023 року доцент кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва Михайло ОСІПОВ взяв участь в онлайн заході, присвяченому темі «Лікарські сади». Ця лекція була організована кафедрою садово-паркового господарства НМА «Хортиця». У заході взяла участь Анна ГАЛАГАН, київський ландшафтний дизайнер, відома своїм досвідом створення ландшафтів.

Читати повністю

Українська хустка – дорогоцінний скарб українського народу!Читати повністю

Українська хустка – дорогоцінний скарб українського народу!

Щороку 7 грудня в Уманському національному університеті садівництва відзначають Всесвітній день української хустки. Студенти кафедри садово-паркового господарства ОР «Бакалавр» також взяли участь у «хустинковому флешмобі», під час якого кожна дівчина прикрасила себе автентичним аксесуаром та продемонструвала багатовікову красу української дівчини.

Читати повністю

Всі новини