Меню
Остання редакція: 18 листопада 2019

Наукові лабораторії

 

 

КОНТАКТИ

(04744) 3-35-49

вул. Давиденка, 1, корпус №2, 1-й поверх, викладацька

land.garden@udau.edu.ua

Завідувач лабораторії

Декан факультету лісово і садово-паркового

господарства, професор, доктор с.-г. наук

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» функціонувала як вегетаційний будиночок №1 для проведення наукових досліджень кафедрою генетики, селекції та насінництва. До тепер вегетаційний будиночок №1 підпорядковано кафедрі садово-паркового господарства, де продовжуються проводитись наукові дослідження з розмноження та вкорінення декоративних, плодових і лісових культур.

          2.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»є структурним підрозділом кафедри і здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів та студентів університету до науково-дослідної роботи згідно тематики наукових планів досліджень.

          3. У своїй діяльності науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» керується законами «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутом Університету, Положенням про науковий відділ, основними нормативно-методичними документами, що регламентують науково-дослідну роботу, правилами внутрішнього розпорядку Університету та даним Положенням.

          4.Науково-дослідна лабораторія «Інтродукції, адаптації,розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» функціонує на громадських засадах.

          5.Наукова, педагогічна та громадська діяльність науково-дослідної лабораторії «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур» здійснюється згідно планів роботи, затвердженими вченою радою університету.

 

МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

          1. Метою функціонування науково-дослідної лабораторії є вивчення агробіологічних особливостей регенераційної здатності видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин для вирощування садивного матеріалу в умовах закритого ґрунту з використанням дрібнодисперсного зволоження, ведення навчально-наукової та освітньої роботи.

          2. Цілі науково-дослідної лабораторії – участь у навчальній та науково-дослідній роботі кафедри, факультету та університету; засвоєння теоретичних і практичних знань у студентів та аспірантів з інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур; участь у підготовці висококваліфікованих фахівців.

          3. Основними напрямками діяльності науково-дослідної лабораторії є:

          – керівництво науково-дослідною роботою студентів, аспірантів і докторантів;

          – розмноження та дорощування садивного матеріалу для використання в озелененні, декоративному та аматорському садівництві;

          – надання теоретичної і практичної допомоги студентам, аспірантам, співробітникам університету та іншим установам і організаціям з питань розмноження та вирощування садивного матеріалу декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових культур з використанням їх в озелененні;

          – опублікування наукових статей у фахових та інших виданнях;

          – прийняття участі в роботі науково-практичних конференцій.

         

ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

          1. Основними завданнями науково-дослідної роботи лабораторії є:

          – проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань добору найбільш перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин;

          – удосконалення елементів технології вирощування маточних рослин перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин для стеблового живцювання, вивчення регенераційної здатності та адаптивності рослинного матеріалу з in vitro;

          – удосконалення елементів технології дорощування садивного матеріалу перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових,  ягідних і лісових рослин до стандартних розмірів;

          – висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації (через видання поліграфічної та електронної продукції), організацію та проведення наукових конференцій, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;

          – залучення студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах Статуту університету, до напрямів роботи лабораторії для забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів.

          2. Персональний склад та керівництво лабораторією за поданням кафедри садово-паркового господарства затверджує ректор Уманського національного університету садівництва.

          3. До складу лабораторії можуть входити викладачі та співробітники Уманського національного університету садівництва, представники органів державної влади, садівники-практики, ландшафтні дизайнери та ін.

          4. Виконання науково-дослідницьких робіт здійснюється викладачами Уманського національного університету садівництва із залученням провідних учених, творчих груп з наступним звітом на засіданні лабораторії.

          5. Засідання лабораторії відбувається відповідно до плану роботи, однак не рідше одного разу в два місяці.

 

СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

          1 . Територія науково-дослідної лабораторії складається з:

          – вегетаційного будинку №1;

          –  ділянки для вирощування маточних рослин;

          – ділянка контейнерного вирощування садивного матеріалу.

 

ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

          1. Науково-дослідна лабораторіямає право:

          – у встановленомузаконодавством порядку здійснювати ділові й наукові контакти з іншими науковими і виробничими установами, які мають теплиці та займаються вирощуванням декоративних, малопоширених, плодових і лісових рослин;

          – здійснювати придбання та обмін живцями і рослинами з різними установами,організаціями, фірмами та фізичними особами;

          – надавати наукові матеріали для виконання курсових, дипломних та дисертаційних робіт;

          – проводити навчальні та виробничі практики;

          – сприяти розмноженню цінних декоративних рослин і розробляти та розповсюджувати методичні рекомендації з їх вирощування;

          – ініціювати укладання угод з вітчизняними та зарубіжними юридичними і фізичними особами відповідно до чинного законодавства й виконання науково-дослідних робіт;

          – залучати для виконання робіт вітчизняних та зарубіжних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;

          – ініціювати преміювання працівників лабораторії за досягнуті результати наукової роботи;

          – завідувач лабораторії має право вносити клопотання про розширення штату її співробітників у зв’язку зі збільшенням об’ємів вирощуваних рослин;

          – працівники лабораторії відповідають за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами за цим положенням;

          – проректор з ОГЧ несе відповідальність за не своєчасне забезпечення науково-дослідної лабораторії водою для поливу, організацію її ремонту та охорони.

 

Склад лабораторії «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»

1. Поліщук Валентин Васильович

-

Професор кафедри СПГ, доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії

2. Балабак Анатолій Федорович

-

Професор кафедри СПГ, доктор сільськогосподарських наук

3. Пушка Ірина Михайлівна

-

Доцент кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

4. Варлащенко Людмила Григорівна

-

Доцент кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

5. Осіпов Михайло Юрійович

-

Старший викладач кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

6. Семерніна Ніна Володимирівна

-

Старший лаборант кафедри СПГ

Останні новини

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції "Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві" Читати повністю

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції "Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві"

У збірнику матеріалів науково-практичної Інтернет-конференції висвітлено результати наукових досліджень викладачів і студентів Уманського національного університету садівництва.

Читати повністю

Виставка сучасних ландшафтних технологійЧитати повністю

Виставка сучасних ландшафтних технологій

Міжнародний ярмарок садової та ландшафтної архітектури GARDENIA - 2020 року в Познані. Захід присвячений садівничій, флористичній, декоративній та спортивній індустрії.

Читати повністю

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва на Міжнародному ягідному форуміЧитати повністю

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва на Міжнародному ягідному форумі

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва на TSW в Варшаві S-Fruit Transformation 2020

Читати повністю

Тези доповідей учасників  науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва»Читати повністю

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва»

У збірнику матеріалів науково-практичної Інтернет конференції висвітлено результати наукових досліджень викладачів і студентів факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва та інших наукових закладів та установ.

Читати повністю

Всі новини