Меню

Пушка Ірина Михайлівна

Пушка Ірина Михайлівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: rekun.ira@ukr.net

 

Освіта

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини, 2001 р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, біології і географії» кваліфікація: «Вчитель біології, географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи» Диплом ЕР № 16284196

Уманський національний університет садівництва, 2016 р. спеціальність «Садово-паркове господарство», кваліфікація «Спеціаліст садово-паркового господарства» Диплом С16 № 121149

Науковий ступінь

Кандидат с.-г. наук (ДК №  043697) спеціальність 01.06.07 - плодівництво, доцент кафедри садово-паркового господарства

Вчене звання

Доцент (атестат 12 ДЦ № 035953) від 4 липня 2013 р.

Напрям наукового дослідження.

«Наукові основи формування садово-паркового середовища в Центральному Лісостепу України»

Останнє підвищення кваліфікації

1. Тренінг для керівників експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат № 0425/2021 (183) виданий 23 червня 2021р. обсяг 1 кредит ЄКТС (30 год.).

2. Національний університет біоресурсів і природокорисування України ННІ неперервної освіти і туризму ""Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності. Сучасні підходи до організації практичних занять з дисципліни «Методика викладання дисциплін садово-паркового спрямування у вищій школі» (на основі використання симуляції, кейс методів, тощо) свідоцтво СС 00493706/01494-22, 11.11.2022 р., 2 кредит ЄКТС (60 год).

Дисципліни, які викладає:

Історія садово-паркового мистецтва

Лікарські рослини

Методика викладання дисциплін садово-паркового спрямування у вищій школі

Методологія та організація наукових досліджень за спеціальністю

Реставрація та реконструкція садово-паркових об'єктів

Сучасні методи та підходи відтворення паркових насаджень

Методика викладання дисциплін садово-паркового спрямування у вищій школі

Методологія наукових досліджень

Фітодизайн закритого середовища

Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fMTayVAAAAAJ&hl=uk 

  Аналіз освітньої та професійної кваліфікації Пушка І.М.