Меню

Поліщук Валентин Васильович

Поліщук Валентин Васильович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: заслужений працівник сільського господарства України
Посада: декан факультету лісового і садово-паркового господарства
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: pol.val@i.ua

 

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія, 1999 р. Спеціальність – «Селекція і насінництво»; кваліфікація – «Вчений агроном»

 

Доктор сільськогосподарських наук, 06.01.05. – селекція і насінництво; тема дисертації «Біологічні основи формування високоякісного насіння цукрових буряків залежно від агротехнологічних умов вирощування», 2014 р. (диплом ДД № 003844).

 

Професор кафедри садово-паркового господарства, 2015 р (атестат 12 ПР № 010554)

 

Указом Президента України за №375/2017 від 18 листопада 2017 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

 

Напрям наукового дослідження.

«Оцінювання та вдосконалення автохтонних та інтродукованих рослин для сучасного вітчизняного садового дизайну»

 

Дисципліни, які викладає

1. Геоботаніка

2. Паркова фітоценологія

3. Біотехнологія рослин

4. Біотехнологія декоративних рослин

5. Селекція та генетика декоративних рослин

 

Підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет Методологія викладання дисциплін: «Основи фахової підготовки» та «Геоботаніка». Свідоцтво СПК 00493712/0000649-17  від 23.06.2017 р.

Основні наукові публікації за останні п’ять років

 

Статті у наукометричних базах

1. Volodymyr Ar. Doronin Yaroslav V. Byelyk, Valentin V. Polishchuk, and Lesya M. Karpuk.The quality of sugar beet seed and the ways of its increase/ Ecological consequences of increasing crop productivity: plant breeding and biotic diversity. Саnada, 2014. P 175-190. (Scopus).

2. V.V. Polishchuk, L.M. Karpuk, V.P. Mykolaiko, A.A. Polishchuk and I.I. Mykolaiko. In vitro rhizogenesis of sugar beet microclones. Regulatory mechanisms in biosystems. V8 (4). 2018. S. 616–622. (Scopus).

3. T.V. Polishchuk, O.I. Ulianich V.V. Polishchuk V.V. Ketskalo N.V. Vorobiova. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery. Ukrainian Journal of Ecology . V8 (2). 2018. S. 113–119. (Web of Science).

4. Volodymyr A. DoroninViktoriya V. DryhaLesia M. KarpukSergiy P. VachniyAndriy A. PavlichenkoValeriy P. Mykolayko, Valentyn V. Polischuk (2018). Specific aspects of the formation of Miscanthus planting material depending on cultivation conditions. Eurasian Journal of Biosciences. Volume 12 Issue 2, pp. 325-331. (Web of Science).

5. Hmyria V.P., Polishchuk V.V., Kozachenko I.V., Sovgira S.V. Investment support for the development of the forestry of Ukraine in the context improving the country forest resource potential / The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. V1(377). 2019.S. 246–250. (Web of Science).

6. V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

7. V.V. Polishuk, S.Y. Turchina, A.F. Balabak, I.V. Kozachenko, V.V. Mamchur, L. M. Karpuk,  Т.V. Polishuk. Introduction of explants and reproduction on nutrient medium of donor material in vitro varieties of Callistephus Chinensis (l.) ness. for its further use in landscaping. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2020. V. 1. № 383. P. 80–89. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

 

 

Статті у фахових виданнях

1. Поліщук В.В., Поліщук О.В., Карпук Л.М. Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-комнонентів цукрових буряків. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 84. 2015. С. 114–1119.

2. Поліщук В.В., Варлащенко Л.Г. Регенераційна здатність стеблових живців жимолості їстівної Lonicera edulis l. Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 96–105.

4. Ловинська В.М., Поліщук В.В. Стан і продуктивність природних та штучних деревостанів Pinus sylvestris l. Придніпровського північного степу України. Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 119–126.

5. Ситник С.А., Поліщук В.В. Продуктивність деревостанів Robinia pseudoacacia l. залежно від лісорослинних умов Придніпровського степу України. Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 10. 2015. С. 33–39.

6. Карпук Л.М., Крикунова О.В., Кикало М.М., Поліщук В.В. Динаміка формування листкового апарату, маси коренеплоду і накопичення цукру різних біологічних форм буряків цукрових. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2015. С. 59–62.

7. Поліщук В.В., Карпук Л.М., Пушка І.М., Сержук О.П., Поліщук Т.В. Стерилізація рослинного матеріалу буряку цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro. Вісник Уманського н аціонального університету садівництва. Вип.1. 2015. С. 71–75.

8. Поліщук В.В., Грабовий В.М., Осіпов М.Ю., Сержук О.П. Вегетативне розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies Alba Miil. Вісник Уманського національного університету садівництва. Вип.1. 2015. С. 89–92.

9. Карпук Л.М., Вахній С.П., Крикунова О.В., Кикало М.М., Поліщук В.В. Продуктивність буряка цукрового залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 2. 2015. С. 23–28.

10. Балабак А.Ф., Поліщук В.В. Селекційно-генетичні дослідження у національному дендропарку «Софіївка» НАН України (до 10 річчя створення відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин). Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». Вип. 11. 2015. С. 7–16.

11. Ловинська В.М., Маслікова К.П., Балабак А.Ф., Поліщук В.В. Показники компоненти фітомаси деревної зелені Pinus silvestris L. в умовах Степової Придніпров’я України. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 88. 2016. С. 164 –172.

12. . Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пижянова А.А. Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 88. 2016. С. 209–218.

13. Миколайко В.П. Фізіологічні особливості сортів цикорію коренеплідного уманської селекції / В.П. Миколайко, Л.М. Карпук, В.В.Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 1. – 2016. – С. 110 – 115.

14. Поліщук В.В., Щерба І.В. Стерилізація соматичних бруньок вихідних форм саку Prunus serulata L. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2016. С. 132 – 138.

15. Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В., Поліщук В.В. Якість насіння буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів їх вирощування. Електронне фахове видання Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків «Новітні агротехнології». Вип. 1(3). 2016 р. new_agro@ukr.net.

16. Поліщук В.В., Величко Ю.А., Варлащенко Л.Г. Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення троянд. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 89. 2016. С. 191–199.

17. Миколайко В.П., Доронин В.А., Полищук В.В. Оценка семенников цикория корнеплодного (Cichorium intybus L.) по биометрическим показателям и фотосинтетическому потенціалу. Сб. научных трудов Гродненского государственного аграрного университета. Том.31. 2016. С. 121–130.

18. Поліщук В.В., Щерба І.В. Морфологічна класифікація культивованих в Україні представників роду Prunus. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2016. С. 80 – 83.

19. Поліщук В.В., Турчина С.Я. Ботанічна класифікація та морфолого-біологічні особливості роду Callistephus chinensis (L.) для використання в озелененні. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2016. С. 83–87.

20. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Особливості вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної  (Lonicera edulis Turcs.). Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2016. С. 56–61.

21. Карпук Л.М., Поліщук В.В. Обробка насіння – екологічно безпечний  та ефективний спосіб захисту сходів цукрових буряків. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2016. С. 63 – 69.

22. Поліщук В.В., Турчина С.Я., Карпук Л.М. Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 90. 2017. С. 98–105.

23. Козаченко І.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості фауни та характеристика мисливських угідь на прикладі державного підприємства «Уманське лісове господарство». Науковий вісник НЛТУ (зб. науково-технічних праць). Львів. Вип. 26.8. 2016. С. 96–103.

24. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В., Величко Ю.А. Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського національного університету садівництва. Науковий вісник НЛТУ (зб. науково-технічних праць). Львів. Вип. 27.(4). 2017. С. 28–32.

25. Каrpuk L. Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Doronin V., Кravchenko Yu., Doronin V., Polishchuk V., Shevchenko T. Switchgrass seeds rising increase. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2017. С. 97 – 100.

26. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння. «Фактори експериментальної еволюції організмів»: Зб. наук. пр. Укр. Т-ва генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Т.21. 2017. С. 164–168.

27. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Карпук Л.М. Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 91. 2017. С. 129–136.

28. Поліщук В.В., Величко Ю.А., Бровді А.А Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2017. С. 97–102.

29. Поліщук В.В., Козаченко І.В., Шпак В.П. Особливості створення лісових культур дуба звичайного в умовах лісового урочища «Білогрудівка» НВВ Уманського НУС. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 93. 2018. С. 166–176.

30. . Поліщук В.В., Шемякін М.В., Шпак В.П., Козаченко І.В. Досвід застосування ІТ-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП «Золотоніське лісове господарство». Вісник Уманського національного університету садівництва. УНУС, 2018. №1. С. 104‑110.

31. Карпук Л.М., Присяжнюк О.І., Стасієв Г.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Застосування методу математичного аналізу як інструменту математичного моделювання. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2018. С. 35 – 43.

32. В.В. Поліщук, С.Я. Турчина, М.Ю. Осіпов. Підбір стерилізатора для введення in vitro донорного матеріалу досліджуваних сортів Callistephus hinensis (L.) з метою подальшого використання в озелененні. Науковий вісник НЛТУ України. Том. 29. № 5. 2019. С. 22–27.

33. Українець О.А., Поліщук В.В. Історичні аспекти селекційних досліджень та перспективи розвитку сортів троянд в Україні. Вісник Уманського національного університету садівництва. УНУС, 2019. №1. С. 89‑93.

 

Участь у Міжнародних конференціях

1. Поліщук В.В., Поліщук О.В. Якісні показники та врожайність базисного насіння цукрових буряків залежно від регулювання процесу цвітіння. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми», присвячено 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю.П. Мюрити. Умань. 2015. С. 97–100.

2. Поліщук В.В., Щерба І.В. Використання декоративних форм Cerasus serulata Lindl. у озелені. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва». Умань. 2015. С. 168–169.

3. Поліщук В.В., Карпук Л.М., Поліщук О.В. Оцінювання селекційних матеріалів буряків цукрових (Beta vulgaris L.) щодо ураження хворобами та пошкодження шкідниками залежно від обробки насіння. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань. 2015. С. 91–93.

4. Поліщук В.В., Парубок М.І., Осіпов М.Ю. Особливості вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies Alba Miil. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань. 2015. С. 154–155.

5. Балабак А.Ф., Пижянова А.А., Поліщук В.В., Пижянов В.В. Представники роду Vaccinium L. та їх видове різноманіття. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань. 2016. С. 18–22.

6. Поліщук В.В., Карпук Л.М., Поліщук О.В. Оціювання  базисного насіння буряків цукрових за врожайністю та якістю залежно від регулювання процесу цвітіння. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань. 2016. С. 294–296.

7. Поліщук В.В., Ю.А. Величко, Осіпов М.Ю. Морфолого-біологічні особливості роду Cyclamen coum Mill. для використання в озелененні. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація». Дніпропетрвськ. 2016. С. 110–113.

8. Поліщук В.В., Карпук Л.М. Обробка насіння — екологічно-безпечний і ефективний спосіб захисту сходів цукрових буряків. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. С. Центральне. 2016. С. 110–111.

9. Полищук О.В., Опалко А.И., Полищук В.В., Полищук Т.В. Односемянные гибриды свеклы кормовой Уманской селекции. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 55-летию образования Адыгейского НИИСХ (с международным участием) 21-23 сентября 2016 г. Майкоп. 2016. С. 156–161.

10. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Використання жимолості їстівної  (LONICERA EDULIS TURCS.) для озеленення малого саду. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань. 2016. С. 132-134.

11. Турчина С.Я., Поліщук В.В. Морфолого-біологічні особливості роду Callistephus chinensis (L.) NESS. для використання в озелененні. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань. 2016. С. 136-138.

12. Карпук Л.М., Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Поліщук В.В. Шляхи підвищення схожості насіння проса лозоподібного. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)». с. Центральне Миронівський район Київська обл. 2017. С. 60-61.

13. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Турчина С.Я. Аналіз господарсько-біологічних ознак інтродукованих генотипів роду Callistephus (L.) Ness. з метою залучення їх в ландшафтні композиції. Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 103–105.

15. Варлащенко Л.Г., Величко Ю.А., Поліщук В.В. Використання вільно зростаючих живоплотів в озелененні. Тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (Біла Церква, 25–26 травня 2017 р.). Біла Церква, 2017. С. 22–24.

16. Бровді А.А., Поліщук В.В., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю. Створення колекції троянд групи флорибунда на дослідних ділянках кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 154–156.

17. Турчина С.Я., Поліщук В.В., Осіпов М.Ю. Оцінювання рослин Callistephus chinensis (L.) NESS. за схожістю насіння в лабораторних умовах.  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 180–182.

18. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Яценко А.О. Польова схожість ЧС- ліній насіння буряків цукрових залежно від температури ґрунту. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука» (Умань, 19-21 березня 2018 р.). Умань, 2018. С. 206–210.

19. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пиж’янов В.В. Еколого-біологічні особливості видів роду Actinidia Lindl. та перспективи кореневласної культури їх розмноження у Правобережному Лісостепу України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркого мистецтва» (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 22–28.

20. Величко Ю.А., Поліщук В.В., Пушка І.М. Перспективи використання новітніх напрямків вертикального озеленення в України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркого мистецтва» (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 28–31.

21. Турчина С.Я., Поліщук В.В. Характеристика основних шкідників айстри китайської (Callistephus chinensis (L.) NESS.) в умовах Лісостепу України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркого мистецтва» (Умань, 18 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 99–104.

22. Величко Ю.А., Пушка І.М., Поліщук В.В. Стиль модерн у садово-парковому мистецтві. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми лісового і садово-паркого господарства», присвячені професору М.І. Сусу (Умань, 23-24 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 186–188.

23. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Історія і сьогодення теплично-оранжерейного комплексу кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми лісового і садово-паркого господарства», присвячені професору М.І. Сусу (Умань, 23-24 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 209 –212.

24. Садовський Генріх, Садовський Якуб, Балабак Анатолій Ф., Поліщук Валентин В. Наукові і народні назви, лікарські й дієтичні властивості помідорів (Solanum lycopersicum L.). Матеріали Міжнародної наукової конференції «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні, присвяченої року культурної спадщини Європи» (Умань, 4-7 липня 2018 р.). Умань, 2018. С. 242–248.

25. Величко Ю.А., Поліщук В.В. Перспективи використання в озелененні Paulownia tomentosa (thunb.) Steud. в умовах Правобережного Лісостепу України: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 205-207.

26. Українець О.А., Поліщук В.В. Селекційні дослідження та перспективи розвитку сортів троянд в Україні: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 233-235.

27. Українец О.А., В.В. Поліщук. Світові досягнення у селекційній роботі з трояндами. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали VIІІ міжнародної наукової конференції 18–20 березня 2019 року. 2019. С. 256–259.

28. Величко Ю.А., Поліщук В.В., Пушка І.М., Осіпов М.Ю. Перспективи використання англійських троянд для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2019. С. 131–133.

29. Пижянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості стеблового живцювання інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lidl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2019. С. 137–140.

 

Участь у Всеукраїнських конференціях

1. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Використання видів Rosa L. при створенні об’ємно-просторової композиції малого саду. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства», присвячені 90-річчю від Дня народження доктора с.-г. наук, професора В.І. Білоуса. Умань. 2015. С. 154–157.

2. Карпук Л.М., Вахній С.П., Крикунова О.В., Кикало М.М., Поліщук В.В. Продуктивність буряка цукрового залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду. Тези доповідей державної науково-практичної конференції «Сучасні агробіотехнології та землеустрій в Україні» 19 листопада 2015 р. Біла Церква. 2015. С. 7–8.

3. Поліщук В.В., Варлащенко Л.Г. Особливості розмноження стеблових живців сортів жимолості їстівної  Lonicera caurelelea Var. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти». Умань. 2016. С. 72–79.

4. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Використання видів і сортів бузку (Syringe L.) в озелененні населених місць. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Треті Аннєнковські читання», присвячені до 197-ї річниці від Дня народження М.І. Аннєнкова. Умань. 2016. С. 119–123.

5. Турчина С.Я., Поліщук В.В. Ботанічна класифікація айстри китайської Callistephus chinensis (L.) NESS. за господарським призначенням та її використання в озелененні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства». Умань. 2016. С. 131-133.

6. Поліщук В.В. Турчина С.Я. Використання Callistephus chinensis (L.) NESS. у різних видах квіткових рослин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти». Умань. 2017. С. 46-50.

7. Козаченко І.В. Характеристика фауни та мисливських угідь на прикладі ДП «уманське лісове господарство» / І.В. Козаченко, В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» – Умань. – 2017. – С. 50-54.

8. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Бровді А.А. Селекційно-генетичні досягнення та історія розповсюдження сортів троянд. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» (Умань, 28 лютого 2018 р.). Умань, 2018. С. 38–41.

 

Методичні рекомендації

1. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Заморський О.О., Єгоров Ю.І., Парубок М.І., Варлащенко Л.Г., Пушка І.М., Величко Ю.А., Мамчур Т.В. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.090103 — «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальності 7.09010303 і 8.090303 «Садово-паркове господарство «. Умань. УНУС. 2015. 37 с.

2. Поліщук В.В., Опалко А.І., Балабак А.Ф., Сержук О.П. Методичні рекомендації «Генетика і селекція рослин» для вивчення дисципліни студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.090103 — «Лісове і садово-паркове господарство». Умань. УНУС. 2016  65 с.

3. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Козаченко І.В., Варлащенко Л.Г. Методичні рекомендації «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 205 — «Садово-паркове господарство». Умань. УНУС. 2016. 42 с.

4. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пижʼянова А.А. Дендроекологія: Лабораторно-практичні заняття. Метод. рекомендації для вивчення дисципліни студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.090103 — «Лісове і садово-паркове господарство» у вищих аграрних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. Умань: УНУС, 2016. 124 с.

5. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Величко Ю.А. Методичні вказівки для проведення виробничої практики за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство», ОКР «Бакалавр». Умань: УНУС, 2016. 19 с.

6. Поліщук В.В.,  Козаченко І.В., Варлащенко Л.Г., Величко Ю.А., Парубок М.І., Осіпов М.Ю. Методичні рекомендації для проведення виробничої практики ОКР «Спеціаліст» «Магістр» за напрямом підготовки 7–8.09010303 «Лісове і садово-паркове господарство», за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» в Уманському національному університеті садівництва. Умань: УНУС, 2016. 21 с.

7. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пижянова А.А. Методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології розсадництва». Умань: УНУС, 2017. 114 с.

 

Виданий підручник чи навчальний посібник, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском)

1. Доронін В.А., Поліщук В.В., Доронін А.В., Бусол М.В., Миколайко В.П.,. Карпук Л.М. Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків:Навчальний посібник. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. 294с.

2. Саблук В.Т., Доронин В.А., Грищенко О.Н., Доронин А.В., Запольская Н.Н., Полищук В.В., Белицкий А.В. Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы Сингента экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей: Монография. Лагерь. Киев. 2015. 68с.

3. Доронін В.А., Моргун А.В., Моргун І.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Доронін А.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П., Яценко А.О. Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення: монографія. Умань, «Сочінський», 2019. 194 с.

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу світи/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Декан факультету лісового і садового-паркового господарства, завідувач науково-дослідної лабораторії «Ітродукції, адаптації та розмноження декоративних і лісових культур»

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

Білоцерківський національний аграрний університет. Спеціалізована вчена рада К 27.821.04, Уманський національний університет садівництва. Спеціалізована вчена рада К. 74.744.04.

 

Авторських свідоцтва та патенти

1. Поліщук В.В., Доронін В.А., Яценко А.О., Опалко А.І., Адаменко Д.М., Труш С.Г., Моргун А.В., Ненька М.М., Ненька О.В. Патент на корисну модель №  71278 від 10.07.2012 р. (Україна). Спосіб поліпшення якості насіння простих стерильних гібридів цукрових буряків; Заявл. 20.12.2011; Опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. 3 с.

2. Поліщук В.В., Доронін В.А., Яценко А.О., Опалко А.І., Адаменко Д.М., Ненька М.М., Ненька О.В., Майборода В.М., Ковальчук І.В., Карпук Л.М. Патент на корисну модель №  75967 від 25.12.2012 р. (Україна). Спосіб прискореного розмноження стійких до цвітушності ЧС-форм цукрових буряків з використанням технологій invitro; Заявл. 06.04.2012; Опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. 5 с.

3. Співавтор сорту редьки – Уманська біла зимова, сорту буряку кормового – Славія, гібриду буряку цукрового – Атлант.

4. Поліщук В.В., Доронін В.А., Опалко А.І., Балабак А.Ф., Карпук Л.М., Поліщук О.В., Кравченко Ю.А. Патент на корисну модель № 26192 від 01.11.2016 р. (Україна). Живильне середовище для розмноження in vitro батьківських форм цукрових буряків; Заявл. 19.05.2016; Опубл. 01.11.2016, Бюл. № 22. – 2 с.

5. Миколайко В.П., Доронін В.А., Поліщук В.В, Миколайко І.І., Кравченко Ю. А. Патент на корисну модель № 115419 від 10.04.2016 р. (Україна). Спосіб підвищення якості насіння цикорію коренеплідного ; Заявл. 28.11.2016; Опубл. 10.04.2017, Бюл. № 4. – 3 с.

6Поліщук В.В., Миколайко В.П., Поліщук О.А., Миколайко І.І., Яценко А.О., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В., Козаченко І.В. Патент на корисну модель № 129573 від 12.11.2018 р. (Україна). Спосіб передпосівної обробки насіння буряку цукрового захисно-стимулюючими речовинами; Заявл. 19.02.2018; Опубл. 12.11.2018, Бюл. № 22. – 5 с.

7. Вітенко В.А., Шлапак В.П., Коваль С.А. Поліщук В.В. Патент на корисну модель № 26192 від 25.01.2019 р. (Україна). Спосіб проведення середньо весняного щеплення декоративних форм Morus Alba з урахуванням ступеня визрівання пагонів ; Заявл. 27.07.2018; Опубл. 25.01.2019, Бюл. № 19. – 4 с.

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова» з 1999 року, членський квиток № 0755.

 

Член редакційного наукового журналу «Автохтонні рослини» Національного дендрологічного парку «Софіївка» та Вісника Уманського національного університету садівництва.