Меню

Балабак Анатолій Федорович

Балабак Анатолій Федорович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: spguman@gmail.com.ua

 

        Балабак Анатолій Федорович — доктор сільськогосподарських наук, академік, професор кафедри садово–паркового господарства Уманського національного університету садівництва.

        Народився 11 вересня 1950 року у місті Умань, Черкаської області, у сім’ї робітника. Після закінчення середньої школи, у 1967 році зарахований студентом Уманського сільськогосподарського інституту на факультет плодоовочівництва та виноградарства, зі спеціалізацією переробка та зберігання плодів і овочів. Після закінчення інституту працював агрономом з багаторічних плодових і ягідних насаджень у республіці Молдова (1972) та на Донецькій дослідній станції садівництва (1973–1975). У 1972–1973 рр. служив у Збройних Силах. У 1975–1982 рр. — інженер, ст. інженер, мол. науковий співробітник, аспірант Центрального республіканського ботанічного саду АН України зі спеціальності «Фізіологія рослин».

        З 1982 і до теперішнього часу на викладацькій роботі в Уманському національному університеті садівництва. Спочатку асистент, потім викладач, доцент і професор кафедри генетики, селекції та насінництва. З 28.01.1998 р. до 06.07.2004 р. завідувач кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва, завідувач кафедри садово-паркового господарства, проректор з наукової роботи.

         У 1985–1986 рр. за розпорядженням Міністерства сільського господарства СРСР був відряджений до Національного аграрного університету — країна Камбоджа, де працював на посаді викладача і завідувача кафедри ботаніки, генетики і фізіології рослин. Працював в університетах Польщі і Австрії.

         Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фізіологія рослин» захистив 25 лютого 1983 року, а вчене звання доцента одержав у 1994 р. Докторську дисертацію захистив у 1995 році. У 1997 році одержав звання професора кафедри генетики, селекції та насінництва. Має досвід викладання таких дисциплін: «Генетика», «Біотехнологія», «Радіобіологія», «Радіоекологія», «Селекція та насінництво плодових і овочевих культур», «Екологія», «Декоративні розсадники та насінництво».

          Керує підготовкою наукових кадрів через аспірантуру. На даний час під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій і готують дисертації троє аспірантів. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (Уманський національний університет садівництва, Інститут садівництва НААН України) за спеціальністю 06.01.07 — плодівництво. Автор 225 публікацій, з них 200 наукового та 25 навчально-методичного характеру. За визначені наукові досягнення його обрано академіком Міжнародної академії аграрної освіти (2003).

          Тема наукової роботи: «Інтродукція та вирощування саджанців малопоширених плодових і декоративних рослин». Вивчає морфологічні, анатомічні і фізіологічні особливості регенераційної здатності у стеблових живців плодових, ягідних та декоративних культур, залежно від філогенетичного і онтогенетичного їх розвитку, що доповнює відповідні розділи садівничої науки, сприяє вдосконаленню практики садівництва і використовується при вивченні плодівництва і декоративного садівництва в навчальному процесі аграрних вузів освіти.

          Загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних та наукових закладах складає 35 років.

          Сфера науквоих інтересів: генетика, селекція та насінництво.

          Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти) за навчальною програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", 2013 рік

 Викладає навчальні дисципліни:

Декоративні розсадники та насінництво

Дендроекологія

Сучасні технології розсадництва

НАЯВНІСТЬ АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ АБО ПАТЕНТІВ

1. О.А. Балабак, І.С. Косенко, А.Ф. Балабак, А.В. Балабак. «Аналіз регенераційної здатності фундука сортів «Софіївський». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65366. Літературний письмовий твір наукового характеру // Державна служба інтелектуальної власності України / «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (17.05.2016 р.).

2. О.А. Балабак, І.С. Косенко, А.Ф. Балабак, А.В. Балабак. «Фундук «Софіївський–2». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65368. Літературний письмовий твір наукового характеру // Державна служба інтелектуальної власності України / «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент): (17.05.2016 р.).

3. В.В. Поліщук, В.А. Доронін, А.І. Опалко, А.Ф. Балабак, Л.М. Карпук, О.В. Поліщук, Ю.А Кравченко. «Живильне середовище для розмноження in vitro батьківських форм цукрових буряків» // Патент на корисну модель № 112541// Державна служба інтелектуальної власності України / Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент). 26.12.2016 р. (Бюл. № 24 про видачу патенту) — Дата подання заявки 19.06.2016 р. Номер заявки № u 2016 05406.

4. Косенко І.С., Балабак О.А., Балабак А.Ф., Опалко А.І., Балабак А.В., Тарасенко Г.А. Патент на корисну модель «Спосіб розмноження фундука» / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). — К., МЕРТУ «Укрпатент». —№ 120824 від 27.11.2017 р. — offise@ukrpatent.org.

5. Свідоцтво № 190801 про авторство на сорт рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук) — Corylus maxima Mill. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. 2019 р.

6. Свідоцтво № 190897 про державну реєстрацію сорту рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук) — Corylus maxima Mill. ботанічний таксон. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. Дата державної реєстрації 14.05.2019 р. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2019 рік.

 

1.Монографія. А. Ф. Балабак, А. А. Пиж’янова, В.І. Дмитрієв. Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. К.: КТ «Забєліна–Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2017. 288 с.

2. Навчальний посібник: Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. /Ж.П. Шевченко, І.І. Мостовʼяк та ін.; За ред.. канд.. біол.. наук Ж.П. Шевченко та канд. с.-г. наук І.І. Мостовʼяка. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. 408 с.

(Web of Science).

1. I.S. Kosenko, A.F. Balabak, S.P. Sonko, O.A. Balabak, A.V. Balabak, A.I. Opalko, I.L. Denysko1, L.V. Soroka. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (3). Р. 117–125. (Цю роботу ліцензовано на основі Creative Commons Attribution 4.0. Ліцензія). (Web of Science).

2. V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy ofSciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

3. V.V. Polishuk, S.Y. Turchina, A.F. Balabak, I.V. Kozachenko, V.V. Mamchur, L. M. Karpuk,  Т.V. Polishuk. Introduction of explants and reproduction on nutrient medium of donor material in vitro varieties of Callistephus Chinensis (l.) ness. for its further use in landscaping. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2020. V. 1. № 383. P. 80–89. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

 

Статті у наукових фахових виданнях

(2015–2020 рр.)

1. А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак. Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія. Умань, 2015. Вип. 87(1). Ч. 1. C. 157–163.

2. В.М. Ловинська, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Молибога. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія.Умань, 2015.Вип. 87(1). Ч. 1. C. 30–36.

3. C.А.,Ситник, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Мазурчук. Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія. Умань, 2015. Вип. 87(1). Ч. 1. C. 86–92.

4. А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, А.А. Пиж’янова Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Сільськогосподарські науки. Умань, 2016. Вип. 88. Ч. 1. C. 209–217.5. С.А.

5. Ситник, К.П. Маслікова, А.Ф. Балабак, Г.Ю. Мороз, Т.М. Черевашко. Лісівничо-таксаційна характеристика модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північно-Степової лісорослинної зони України // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Сільськогосподарські науки. Умань, 2016. Вип. 88. Ч. 1. C. 187–194.

6. В.М. Ловинська, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, В.В. Поліщук. Показники компонентів фітомаси деревної зелені Pinus sylvestris L. в умовах Степового Придніпров’я України // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Сільськогосподарські науки. Умань, 2016 Вип. 88. Ч. 1. C. 164–171.

7. А.Ф Балабак, В.В. Поліщук. Селекційно-генетичні дослідження у національному дендропарку «Софіївка» НАН України (до 10-річчя створення наукового відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин) // Автохтонні та інтродуковані рослини: Збірник наукових праць. Умань, 2015. Випуск 11. С. 7–15. ISSN 2220–1114.

8. В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Ю.А. Величко, Л.Г. Варлащенко Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди // Зб. наук. праць Уманського НУС // Сільськогосподарські науки. Київ, Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч. 1. С. 191–199.

9. В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко. Особливості вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної (Lonicera edulis Turcz.) // Вісник Уманського національного університету садівництва (Науково-виробничий журнал). Умань, Видавництво «Сочінський», 2016. № 2. С. 56–60.

10. А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак Економічна ефективність вирощування саджанців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) із зелених стеблових живців // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2017. Вип. 90. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 22–31.

11.Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / Фактори експериментальної еволюції організмів // Зб. наук. пр. / НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.. М.І. Вавілова; редкол.: В.А. Кунах (головн. ред.) [та ін.]. — К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2017. — Т. 21. — С. 164–167.

12.Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Карпук Л.М. Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових / Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. — Київ: Вид-во «Основа», 2017. — Вип. 91. — Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. — С. 129–136.

13.Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Регенераційна здатність зелених стеблових живців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) залежно від типу субстрату. Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Сільськогосподарські науки. Умань, 2018. Ч. 1. Вип. 92. С. 8–17.

14. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості сезонного ритму розвитку рослин актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету / Науково-виробничий журнал. Умань: УНУС, 2019. № 2. С. 84–88.

15. Поліщук В.В., Турчина С.Я., Карпук Л.М., Балабак А.Ф., Осіпов М.Ю., Павліченко А.А. Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) Ness. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2020. С. 145 – 151.

 

Матеріали наукових конференцій

1. Козаченко І.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Характеристика фауни та мисливських угідь на прикладі ДП «Уманське лісове господарство» / Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 лютого 2017 р. м. Умань. — Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. — С. 50–54.

2. Балабак А.Ф., Пиж’янова А.А., Пижʼянов В.В. Еколого-біологічні особливості контейнерного вирощування саджанців чорниці високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (м. Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). — Дніпро, 2017. — С. 95–97.

3. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Турчина С.Я. Аналіз господарсько-біологічних ознак інтродукованих генотипів роду Callistephus (L.) Ness. з метою залучення їх в ландшафтні композиції // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»: Екологічні аспекти інтродукції рослин (м. Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). — Дніпро, 2017. — С. 103–105.

4. А. Ф. Балабак, А. А. Пиж’янова, В.І. Дмитрієв. Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Голубика высокорослая и другие ягодные культуры в Украине 2017». Презентація книги — конференц-зал готелю «Ramada Encore». 14 липня 2017 р., Київ. — К.: КТ «Забєліна–Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2017. — 288 с. ; іл. ISBN 978-966-2613-12-4.

5. Балабак А. Ф. , Пиж’янов В. В. Перспективи кореневласної культури видів роду Actinidia Lindl. в умовах правобережного Лісостепу України / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. Уманський НУС / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред..) та ін. — Київ: Видавництво «Основа», 2017. — С. 150–153.

6. Пиж’янова А. А., А. Ф. Балабак. Інтродукція і розмноження чорниці високорослої (Vacinium corymbosum L.) стебловими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. Уманський НУС / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред..) та ін. — Київ: Видавництво «Основа», 2017. — С 174–177.

7. Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф. Використання нововведених сортів жимолості синьо плідної в озелененні населених місць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. Уманський НУС / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред..) та ін. — Київ: Видавництво «Основа», 2017. — С. 158–160.

8. Миронова Л.М., Балабак А.Ф. Морфологічні особливості росту і розвитку витких троянд в Правобережному Лісостепу України / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. Уманський НУС / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред..) та ін. — Київ: Видавництво «Основа», 2017. — С. 168–171.

9. Садовський Г., Садовський Я., Балабак А. Вплив біостимуляторів і дражування на якість насіння та врожай помідора. «Селекційно-генетична наука і освіта» Матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., м. Умань, 19–21 березня 2018 р. Умань, 2018. С. 222–225.

10. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А., Пижʼянов В.В. Особливості вирощування саджанців декоративних садових рослин в контейнерах. «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва». Матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Умань, 18 квітня 2018 р. Умань, 2018. С. 10–15.

11. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А., Особливості розмноження чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) стебловими живцями. «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, МНАУ, 17–19 жовтня 2018 р. Миколаїв, 2018. С. 21–23.

12. Пижʼянов В.В., Балабак А.Ф., Перспективи вирощування інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах правобережного Лісостепу України. «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, МНАУ 17–19 жовтня 2018 р. Миколаїв, 2018. С. 25–26.

13. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Особливості сезонного ритму розвитку рослин чорниці високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України. «Актуальні питання аграрної науки». Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, УНУС, 15листопада 2018 р.. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 197–200.

14. Пижʼянов В.В., Балабак А.Ф. Удосконалення способів вегетативного розмноження актинідії в умовах Правобережного Лісостепу України. «Актуальні питання аграрної науки». Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, УНУС, 15листопада 2018 р.. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 222–224.

15. Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Яценко А.О. Польова схожість ЧС- ліній насіння буряків цукрових залежно від температури ґрунту. «Селекційно-генетична наука». Матеріали VII Міжнародної наукової конференції (Умань, 19-21 березня 2018 р.). Умань, 2018. С. 206–210.

16. А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, В.В. Пижʼянов, Еколого-біологічні особливості видів роду Actinidia Lindl. та перспективи кореневласної культури їх розмноження у правобережному Лісостепу України. «Селекційно-генетична наука і освіта». Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Умань, УНУС, 18–20 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 105–109.

17. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Біологічні особливості росту і розвитку маточних рослин сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Матер. Всеукр. наук. конф. молодих учених і науково-пед. працівн. «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. C. 223–225.

18. Пиж’янова А.А., Балабак А.Ф. Вирощування чорниці високорослої в Правобережному Лісостепу України. Матер. Всеукр. наук. конф. молодих учених і науково-пед. працівн. «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. C. 225–228.

19. Пиж’янова А.А., Балабак А.Ф. Сортові особливості вегетативної продуктивності маточних рослин чорниці високорослої в Правобережному лісостепу України. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (3–4 жовтня 2019 р.), Уманський НУС. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Ч. 1. С. 169–172.

20. Пиж’янов В.В., Балабак. Морфолого-біологічні особливості вкорінювання стеблових живців (Actinidia Lindl.) в Правобережному лісостепу України. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (3–4 жовтня 2019 р.), Уманський НУС. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Ч. 1. С. 173–177.

21. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості стеблового живцювання інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки» (21 листопада 2019 р.), Уманський НУС. Київ: «Основа», 2019. С. 137–140.

22. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Контейнерна культура вирощування саджанців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки» (21 листопада 2019 р.), Уманський НУС. Київ: «Основа», 2019. С. 128–131.

23. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Сортова специфіка ризогенезу інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах правобережного Лісостепу України. Матер. ІХ Міжнар. наук. конф. «Селекційно–генетична наука і освіта» (Парієві читання). (19 березня 2020 р.). Умань, 2020. С. 167–169.

24. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Видове різноманіття представників роду Vaccinium L. в Україні. Матер. ІХ Міжнар. наук. конф. «Селекційно–генетична наука і освіта» (Парієві читання). (19 березня 2020 р.), Уманський НУС. Умань, 2020. С. 16–18.

25. Поліщук В.В., Балабак А.В., Пиж’янов В.В. значення рослин актинідії (Аctinidia Lindl.) в урбанізованому середовищі з урахуванням антропоадаптивного потенціалу // Матеріали ІV міжнародної інтернет-конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі; джерела та новітні інтерпретації». — Умань, 2020. — С. 101–106.

26. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Видове різноманіття представників роду Vaccinium L. в Україні. Матер. ІХ Міжнар. наук. конф. «Селекційно–генетична наука і освіта» (Парієві читання). (19 березня 2020 р.), Уманський НУС. Умань, 2020. С. 16–18. ISBN 978-966-304-356-2.

27. Поліщук В.В., Балабак А.В., Пиж’янов В.В. значення рослин актинідії (Аctinidia Lindl.) в урбанізованому середовищі з урахуванням антропоадаптивного потенціалу // Матеріали ІV міжнародної інтернет-конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі; джерела та новітні інтерпретації». — Умань, 2020. — С. 101–106.

Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації

А.Ф. Балабака, доктора сільськогосподарських наук, професора

кафедри садово-паркового господарства за 2017-2021 рр.

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації А.Ф. Балабака освітнім компонентам, що викладаються: «Глобальні проблеми дослідження в садово-парковому господарстві», «Аналітичні методи досліджень паркових екосистем», «Фітомеліорація», «Селекція декоративних рослин з основами генетики»

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Вища. Спеціальність — плодоовочівництво і виноградарство. Кваліфікація — вчений агроном. Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М.Горького 1972; Диплом: Э № 986153; виданий 30.01.1972 р. Реєстраційний № 125.

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат біологічних наук – Диплом БЛ № 010914, Виданий: м. Москва, 29.06.1983 р. Спеціальність: «Фізіологія рослин» — 03.00.12. Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. м. Київ.

Доктор сільськогосподарських наук — Диплом ДН № 001780; Спеціальність: «Плодівництво» — 06.01.07 Національний аграрний університет, м. Київ.

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України — 1975–1982 рр.

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

 

5

Щонайменше п’ять публікаціЙ у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / Фактори експериментальної еволюції організмів // Зб. наук. пр. / НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.. М.І. Вавілова; редкол.: В.А. Кунах (головн. ред.) [та ін.]. — К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2017. — Т. 21. — С. 164–167.

2. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Карпук Л.М. Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових / Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. — Київ: Вид-во «Основа», 2017. — Вип. 91. — Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. — С. 129–136.

3. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Регенераційна здатність зелених стеблових живців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) залежно від типу субстрату. Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Сільськогосподарські науки. Умань, 2018. Ч. 1. Вип. 92. С. 8–17.

4. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості сезонного ритму розвитку рослин актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету / Науково-виробничий журнал. Умань: УНУС, 2019. № 2. С. 84–88.

5. Поліщук В.В., Турчина С.Я., Карпук Л.М., Балабак А.Ф., Осіпов М.Ю., Павліченко А.А. Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) Ness. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2020. С. 145 – 151.

6. I.S. Kosenko, A.F. Balabak, S.P. Sonko, O.A. Balabak, A.V. Balabak, A.I. Opalko, I.L. Denysko1, L.V. Soroka. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (3). Р. 117–125. (Цю роботу ліцензовано на основі Creative Commons Attribution 4.0. Ліцензія). (Web of Science).

7. V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy ofSciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

8. V.V. Polishuk, S.Y. Turchina, A.F. Balabak, I.V. Kozachenko, V.V. Mamchur, L. M. Karpuk,  Т.V. Polishuk. Introduction of explants and reproduction on nutrient medium of donor material in vitro varieties of Callistephus Chinensis (l.) ness. for its further use in landscaping. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2020. V. 1. № 383. P. 80–89. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

9. A.F. Balabak, V.V. Pizhyanov, V.V. Polischuk, O.A. Balabak, L.M. Karpuk, I.V. Kozachenko, L. Denysko. Evaluation of the Morphological and Biological, And Regenerative Capacity ofStem Cuttings of Actinidia (Аctinidia Lindl.) Cultivars, When Introduced IntoIndustrial Culture in the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine. Annals of the Romanian Society for Cell Biology (Annals of R.S.C.B.), ISSN:1583-6258, Romania. Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 4595–4603 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021. (Indexed by Scopus) editor@annalsofrscb.ro

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація _________________________ відповідає освітнім компонентам.

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / Фактори експериментальної еволюції організмів // Зб. наук. пр. / НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.. М.І. Вавілова; редкол.: В.А. Кунах (головн. ред.) [та ін.]. — К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2017. — Т. 21. — С. 164–167.

2. Поліщук В. В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Карпук Л.М. Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових / Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. — Київ: Вид-во «Основа», 2017. — Вип. 91. — Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. — С. 129–136.

3. Балабак А.Ф., Пижʼянова А.А. Регенераційна здатність зелених стеблових живців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) залежно від типу субстрату. Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Сільськогосподарські науки. Умань, 2018. Ч. 1. Вип. 92. С. 8–17.

4. Пижʼянов В.В., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості сезонного ритму розвитку рослин актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету / Науково-виробничий журнал. Умань: УНУС, 2019. № 2. С. 84–88.

5. Поліщук В.В., Турчина С.Я., Карпук Л.М., Балабак А.Ф., Осіпов М.Ю., Павліченко А.А. Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) Ness. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». Вип. 1. 2020. С. 145 – 151.

6. I.S. Kosenko, A.F. Balabak, S.P. Sonko, O.A. Balabak, A.V. Balabak, A.I. Opalko, I.L. Denysko1, L.V. Soroka. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9 (3). Р. 117–125. (Цю роботу ліцензовано на основі Creative Commons Attribution 4.0. Ліцензія). (Web of Science).

7. V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy ofSciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

8. V.V. Polishuk, S.Y. Turchina, A.F. Balabak, I.V. Kozachenko, V.V. Mamchur, L. M. Karpuk,  Т.V. Polishuk. Introduction of explants and reproduction on nutrient medium of donor material in vitro varieties of Callistephus Chinensis (l.) ness. for its further use in landscaping. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2020. V. 1. № 383. P. 80–89. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

9. A.F. Balabak, V.V. Pizhyanov, V.V. Polischuk, O.A. Balabak, L.M. Karpuk, I.V. Kozachenko, L. Denysko. Evaluation of the Morphological and Biological, And Regenerative Capacity ofStem Cuttings of Actinidia (Аctinidia Lindl.) Cultivars, When Introduced IntoIndustrial Culture in the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine. Annals of the Romanian Society for Cell Biology (Annals of R.S.C.B.), ISSN:1583-6258, Romania. Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 4595–4603 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021. (Indexed by Scopus) editor@annalsofrscb.ro

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Косенко І.С., Балабак О.А., Балабак А.Ф., Опалко А.І., Балабак А.В., Тарасенко Г.А. Патент на корисну модель «Спосіб розмноження фундука» / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). — К., МЕРТУ «Укрпатент». —№ 120824 від 27.11.2017 р. — offise@ukrpatent.org

2. Косенко І.С., Опалко А.І., Балабак А.Ф., Балабак О.А., Мазур Є.М., Балабак А.В.  Свідоцтво № 190801 про авторство на сорт рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук) — Corylus maxima Mill. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. 2019 р.

3. Свідоцтво № 190897 про державну реєстрацію сорту рослин «Софіївський 2» Ліщина велика (фундук) — Corylus maxima Mill. ботанічний таксон. Міністерство Аграрної політики та продовольства України. Дата державної реєстрації 14.05.2019 р. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2019 рік.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Монографія. А. Ф. Балабак, А. А. Пиж’янова, В.І. Дмитрієв. Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. К.: КТ «Забєліна–Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2017. 288 с. (Автором підготовлено дослідні матеріали чорниці високорослої, опрацьовано методики та узагальнено результати досліджень, написання розділів монографії).

2. Навчальний посібник: Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. /Ж.П. Шевченко, І.І. Мостовʼяк та ін.; За ред.. канд.. біол.. наук Ж.П. Шевченко та канд. с.-г. наук І.І. Мостовʼяка. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. 408 с.

3. Монографія. А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, О.А. Балабак. Лимон (Citrus limon L.) у декоративній культурі: біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва. Монографія / За ред. доктора с.-г. наук, професора А.Ф. Балабака. Умань, 2021. 267 с.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

Балабак А.Ф., Поліщук В.В. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Глобальні проблеми дослідження в садово-парковому господарстві» для здобувачів ОНР доктор філософії спеціальності 206 — «Садово-паркове господарство». Умань: Уманський НУС, 2021. 60 с.

 

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

1.Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій:

– Інститут садівництва НААН України. Спеціалізована вчена рада Д 27.375.01;

– Уманський національний університет садівництва. Спеціалізована вчена рада Д. 74.844.01.

2. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

– Вінцковська Ю.Ю. «Формування якості плодів яблуні в Правобережній частині Лісостепу України» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 — «Плодівництво» (203 — «Садівництво і виноградарство») (27.12.2017 р.).

– Терещенко Я. Ю. «Підбір промислового сортименту порічок для зони Західного Лісостепу України» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 — «Плодівництво» (203 — «Садівництво і виноградарство») 11.05.2018 р.

– Тарнавська К. П. «Біологічні особливості і господарська цінність українських клонів яблуні (Malus domestica Borkh.) сорту Джонаголд в умовах Західного Лісостепу України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво (28.03.19 р.

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

– Міжвідомчий науковий збірник «Садівництво» Інституту садівництва НААН України;

– Збірник наукових праць «Автохтонні та інтродуковані рослини України» Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

 

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

 

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності _________________________________ підтверджуються виконанням ___досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

 

*Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).

**Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

***Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеовори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

Аналіз освітньої та професійної кваліфікації Балабак А.Ф.