Меню
Остання редакція: 23 червня 2023

21 червня 2023 р. на засіданні кафедри садово-паркового господарства відбувся розгляд і обговорення звітів здобувачів освітньо-наукового ступеня Доктор філософії за 2022-2023 н.р.

21 червня 2023 р. на засіданні кафедри садово-паркового господарства відбувся розгляд і обговорення звітів здобувачів освітньо-наукового ступеня Доктор філософії. за 2022-2023 н.р.

Під час засідання здобувачі вищої освіти доктора філософії презентували результати виконання освітньої та наукової складових програми підготовки доктора філософії, власні наукові результати за тематикою досліджень, навчальні здобутки. Аспіранти доповіли про результати апробації досліджень, а саме, участь у наукових конференція та публікації.

Зокрема, Анною Бровді (тема дисертації «Біолого-екологічні особливості розмноження і вирощування троянд групи флорібунда та їх використання в озелененні») за звітній період проведено аналіз результатів декоративно-господарської оцінки сортів троянд групи флорібунда, а також ефективності вегетативного розмноження методом живцювання та окуліровки. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 наукових праць, з яких п’ять статей у фахових виданнях України, одна стаття у закордонному виданні та 12 праць у матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій з них, зокрема, за звітній період, опубліковано три статті у фахових виданнях України та три праці у матеріалах Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій.