Меню
Остання редакція: 10 березеня 2021

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція: «Садово-паркове господарство, як основа зеленого міста»

Оргкомітет запрошує взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції яка відбудеться 22 квітня 2021 року на кафедрі садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва.

 Для участі в роботі конференції необхідно до 16 квітня 2021 року надіслати оргкомітету на електронну адресу m3dsad@gmail.com

 1. Тези доповідей;

2. Окремим файлом дані про авторів: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та мобільний телефони, електронну адресу.

  

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Загальні вимоги до оформлення тексту:

 – матеріали готуються українською мовою обсягом 2–3 повних сторінки формату А4 (відстань між рядками – 1 інтервал, основний текст – гарнітура Times New Roman, кегель – 14, поля – 2 см, абзац 1 см) у текстовому редакторі Microsoft Word;

 – зверху посередині сторінки вказують назву тез доповіді;

 – під назвою, через інтервал, з вирівнюванням по лівому краю розміщують ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;

 – з нового рядка вказують назву установи;

 – нижче, через інтервал, подають текст тез доповіді;

– аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання, П.І.Б наукового керівника.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція проходить на засадах повного самофінансування за рахунок організаційних внесків учасників. Організаційний внесок включає в себе вартість інформаційних матеріалів конференції.

Розмір організаційного внеску складає: 100 грн – за умови одержання лише електронного збірника (оплата за розміщення на сайті та верстка збірника).

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Садово-паркове господарство

2. Лісове господарство

3. Селекція і генетика декоративних і лісових рослин

4. Інтродукція і адаптація декоративних і лісових рослин в умовах зміни клімату

5. Екологія

  Адреса оргкомітету:

 20305, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область.

 Довідки з питань участі в конференції  - Осіпов Михайло Юрійович, тел. +380977221644, е-mail: m3dsad@gmail.com