Меню
Остання редакція: 11 квітня 2023

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція: «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку»

Шановні колеги!

   Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції: «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку», яка відбудеться 11 травня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва.

Для участі в роботі конференції необхідно до 11 травня 2023 року надіслати тези доповідей на електронну адресу m3dsad@gmail.com

 ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Загальні вимоги до оформлення тексту:

 – матеріали готуються українською мовою обсягом 2–3 повних сторінки формату А4 (відстань між рядками – 1 інтервал, основний текст – гарнітура Times New Roman, кегель – 14, поля – 2 см, абзац 1 см) у текстовому редакторі Microsoft Word;

 – зверху посередині сторінки вказують назву тез доповіді;

 – під назвою, через інтервал, з вирівнюванням по лівому краю розміщують ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;

 – з нового рядка вказують назву установи;

 – нижче, через інтервал, подають текст тез доповіді;

– аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання, П.І.Б наукового керівника.

До роботи конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти та студенти.

Участь у конференції – безкоштовна.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Садово-паркове господарство

2. Лісове господарство

3. Селекція і генетика декоративних і лісових рослин

4. Інтродукція і адаптація декоративних і лісових рослин в умовах зміни клімату

5. Екологія

Довідки з питань участі в конференції

 Осіпов Михайло Юрійович

тел. +380977221644

е-mail: m3dsad@gmail.com

Матеріали конференції у вигляді тез доповідей буде опубліковано на сайті університету окремим збірником та розіслано електронні версії учасникам.