Меню
Остання редакція: 21 квітня 2022

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку» 4 травня 2022 року

 Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції: «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку»,

яка відбудеться 4 травня 2022 року в Уманському національному університеті садівництва.

         Для участі в роботі конференції необхідно до 4 травня 2022 року надіслати оргкомітету на електронну адресу m3dsad@gmail.com

 1. Тези доповідей;

2. Окремим файлом дані про авторів: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та мобільний телефони, електронну адресу.

        ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Загальні вимоги до оформлення тексту:

 – матеріали готуються українською мовою обсягом 2–3 повних сторінки формату А4 (відстань між рядками – 1 інтервал, основний текст – гарнітура Times New Roman, кегель – 14, поля – 2 см, абзац 1 см) у текстовому редакторі Microsoft Word;

 – зверху посередині сторінки вказують назву тез доповіді;

 – під назвою, через інтервал, з вирівнюванням по лівому краю розміщують ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;

 – з нового рядка вказують назву установи;

 – нижче, через інтервал, подають текст тез доповіді;

– аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання, П.І.Б наукового керівника.

         Тези доповідей, які не відповідають вимогам або надіслана пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

 Участь у конференції – безкоштовна.

          ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Садово-паркове господарство

2. Лісове господарство

3. Селекція і генетика декоративних і лісових рослин

4. Інтродукція і адаптація декоративних і лісових рослин в умовах зміни клімату

5. Екологія

           Довідки з питань участі в конференції: Осіпов Михайло Юрійович  -  380977221644