Меню
Остання редакція: 27 лютого 2018

Відбувся захист дипломних робіт зі спеціальності «Садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

     21 лютого 2018 року відбувся захист дипломних робіт студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

     Екзаменаційну комісію очолив доктор с.-г. наук, професор кафедри лісівництва НЛТУ України В.Г. Мазепа, члени комісії – декан факультету лісового і садово-паркового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.В. Поліщук, зав. кафедри садово-паркового господарства, доктор с.-г. наук, професор А.Ф. Балабак, зав. кафедри лісового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.П. Шлапак, заступник декана з методичної роботи факультету лісового і садово-паркового господарства, канд. с.-г. наук, доцент І.В. Козаченко, секретар – канд. с.-г. наук, доцент Г.П. Іщук.

     Перед Екзаменаційною комісією було представлено доповіді дипломних робіт: Будні С.В., Валантір В.С., Вдовиченка В.І., Гуртовенка А.І., Зінченко С.В., Ляненко М.В., Михайлової М.М., Носуль Я.П., Степанової Т.С., Столяр А.А., Теслюка Д.І., Фещенка Ю.Г., Шрейтер А.Ю.

     Студенти представили результати проведеної роботи з проектування садово-паркових об’єктів та розмноження рослин із подальшим використанням їх в декоративному садівництві, що є актуальним в нашому сьогоденні.

     Дипломні роботи виконані на високому науково-методичному рівні з використанням комп’ютерних програм для проектування, відповідають вимогам та апробовані на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях.

     Колектив кафедри садово-паркового господарства вітає студентів із успішним захистом дипломних робіт! Бажаємо магістрам садово-паркового господарства реалізувати одержані знання на професійній ниві, творчих успіхів та значних здобутків!