Меню
Остання редакція: 20 червня 2024

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».

     13 червня 2024 року на розширеному засіданні кафедри садово-паркового господарства УНУС відбулася публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні», науковий керівник Поліщук В. В., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України.

     Ліліана Володимирівна представила результати своїх досліджень та наголосила на тому, що актуальність роботи визначається постійною тенденцією зростання попиту на сорти тюльпанів, які активно імпортуються на територію України у великих кількостях з різних країн Європи та світу. Вони повинні відповідати сучасним вимогам та бути адаптованими до складних умов урбогенного і техногенного середовища. Тому їхня успішна інтродукція, головним чином, залежить від якості посадкового матеріалу, вивчення їх господарсько-біологічних, декоративних характеристик вирощування та створенні рекомендацій щодо використання та застосуванні їх в озелененні.

     У роботі також досліджено та узагальнено показники стосовно фенологічних фаз росту та розвитку інтродукованих рослин у розрізі окремих сортів тюльпанів та в середньому за роками досліджень. Наведено коротку агробіологічну та декоративну характеристику колекційних сортозразків в умовах Правобережного Лісостепу України для використання у зеленому будівництві.

     Слід відмітити завершеність, оригінальність та актуальність дисертаційної роботи.

     За результатами публічної презентації наукових результатів дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни, їх обговорення на розширеному засіданні кафедри та врахування зауважень, рекомендовано подання наукової роботи до розгляду у спеціалізовану вчену раду.