Меню
Остання редакція: 16 листопада 2017

Підсумкова атестація фахівців садово-паркового господарств

     13-14 листопада 2017 року відбувся захист дипломних робіт студентів заочної  форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

      Екзаменаційну комісію очолив доктор с.-г. наук, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України В.Г. Мазепа; члени комісії – декан факультету лісового і садово-паркового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.В. Поліщук, зав. кафедри лісового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.П. Шлапак, заступник декана з методичної роботи факультету лісового і садово-паркового господарства, канд. с.-г. наук, доцент І.В. Козаченко; секретар – канд. с.-г. наук, доцент Г.П. Іщук.

     Було заслухано 20 доповідей з презентаціями, у яких студенти представили результати проведеної ними роботи з проектування садово-паркових об’єктів та розмноження й використання декоративних рослин.

     Захист пройшов успішно. Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовлених дипломних робіт та побажала фахівцям садово-паркового господарства творчої наснаги в обраній спеціальності.