Меню
Остання редакція: 18 листопада 2020

Науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку садово-паркового господарства»

     Запрошуємо взяти участь у Науково-практичній інтернет-конференції «Перспективи розвитку садово-паркового господарства», яка відбудеться 25 листопада 2020 року на кфедрі садово-паркового господарства в Уманському національному університеті садівництва.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Садово-паркове господарство

2. Лісове господарство

3. Селекція і генетика декоративних і лісових рослин

4. Інтродукція і адаптація декоративних і лісових рослин

5. Екологія

 

Загальні вимоги до оформлення тексту:

 – матеріали готуються українською мовою обсягом 2–3 повних сторінки формату А4 (відстань між рядками – 1 інтервал, основний текст – гарнітура Times New Roman, кегель – 14, поля – 2 см, абзац 1 см) у текстовому редакторі Microsoft Word;

 – зверху посередині сторінки вказують назву тез доповіді;

 – під назвою, через інтервал, з вирівнюванням по лівому краю розміщують ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;

 – з нового рядка вказують назву установи;

 – нижче, через інтервал, подають текст тез доповіді;

– аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання, П.І.Б наукового керівника.

Довідки з питань участі в конференції

 Осіпов Михайло Юрійович

тел. +380977221644

е-mail: m3dsad@gmail.com