Меню
Остання редакція: 04 листопада 2022

Науково-практична Інтернет конференція "Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства"

Шановні колеги!

      Запрошуємо взяти участь у науково-практичній Інтернет конференції: «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства», яка відбудеться 29 листопада 2022 року в Уманському національному університеті садівництва.

 До роботи конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти та студенти.

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Садово-паркове господарство

2. Лісове господарство

3. Селекція і генетика декоративних і лісових рослин

4. Інтродукція і адаптація декоративних і лісових рослин в умовах зміни клімату

5. Екологія

      Для участі в роботі конференції необхідно до 29 листопада 2022 року надіслати тези доповідей на електронну адресу m3dsad@gmail.com

 ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Загальні вимоги до оформлення тексту:

 – матеріали готуються українською мовою обсягом 2–3 повних сторінки формату А4 (відстань між рядками – 1 інтервал, основний текст – гарнітура Times New Roman, кегель – 14, поля – 2 см, абзац 1 см) у текстовому редакторі Microsoft Word;

 – зверху посередині сторінки вказують назву тез доповіді;

 – під назвою, через інтервал, з вирівнюванням по лівому краю розміщують ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;

 – з нового рядка вказують назву установи;

 – нижче, через інтервал, подають текст тез доповіді;

– аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання, П.І.Б наукового керівника.

 Текст тез доповідей редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Участь у конференції – безкоштовна.

 Довідки з питань участі в конференції

 Осіпов Михайло Юрійович, тел. +380977221644, е-mail: m3dsad@gmail.com