Меню
Остання редакція: 20 жовтня 2022

Круглий стіл «Використання зелених насаджень у проєктуванні садово-паркових об’єктів».

          20 жовтня 2022 року на кафедрі садово-паркового господарства відбулось засідання круглого столу на тему: «Використання зелених насаджень у  проєктуванні садово-паркових об’єктів».

Відповідно до програми конференції були заслухані наступні доповіді:

  1. Колористичне рішення в проектуванні декоративних насаджень та його вплив на сприйняття садово-паркових об'єктів

Величко Ю.А., к. с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового господарства

   2. Особливості формування зелених насаджень кампусу закладу вищої освіти на прикладі уманського національного університету садівництва

Пушка І.М., к. с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового господарства

   3. Оцінювання стійкості сортів троянд групи флорібунда до ураження хворобами  в умовах Правобережного Лісостепу України

Бровді А. А., аспірант кафедри садово-паркового господарства

   4. Робота із рослинами в комп’ютерній програмі Realtime Landscaping Architect

Осіпов М.Ю., к. с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового господарства

   5. Особливості використання мінеральних добрив у декоративному садівництві та їх вплив на рослини

Шутко С.С., к. с.-г. наук, ст. викладач, кафедри садово-паркового господарства

   6. Інтродукція та оцінка екзотичних сортів гладіолуса (Gladiolus L.)

Ясінська С.В., аспірант кафедри садово-паркового господарства

    7.         Вирощування хвойних рослин для озеленення в Правобережному Лісостепу України

Пиж’янова А.А., к. с.-г., асистент кафедри садово-паркового господарства

   8.         Особливості розмноження і використання інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) у ландшафтному дизайні Правобережного Лісостепу України

Пиж’янов В.В., аспірант кафедри садово-паркового господарства Балабак А.Ф., д. с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового господарства

   9.         Перспективи використання аронії чорноплідної (Aronia melanocarpa L.) в озелененні

Гребенюк В.М., аспірант кафедри садово-паркового господарства

   10.       Оцінювання генотипів півонії деревовидної (Paeonia suffructicosa Andr.) за декоративними властивостями з метою подальшого використання в садово-парковому господарстві

Петренко Н.Р., аспірант кафедри садово-паркового господарства

   11.       Господарсько-біологічна оцінка сортів лимона (Citrus limon L.) для подальшого використання у садово-парковому господарстві Центрального Лісостепу України

Бабій В.В., аспірант кафедри садово-паркового господарства

   12.       Біолого-екологічні особливості форм і сортів хеномелесу японського (Сhaenomeles japonica (Тhumb.) Lindl. ex Spach.) та перспективи їх використання у зеленому будівництві Правобережного Лісостепу України

Медведєв А.О., аспірант кафедри садово-паркового господарства

   13. Проєкт створення парку «Сокіл» в місті Умань

Кошелюк А.І., студентка 21-м-сп групи