Меню

Тисячний Олег Петрович

Тисячний Олег Петрович Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Посада: ст. викладач
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: spguman@gmail.com.ua

 

Освіта

1. Вища освіта: 1994 – 1999 Уманська сільськогосподарська академії; спеціальність плодоовочівництво і виноградарство; кваліфікація вчений агроном диплом ЕР № 10704086

2. Кандидат сільськогосподарських наук: 06.01.07 – плодівництво; «Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу калини звичайної зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України», 2004 р.; спеціалізована вчена рада Д 74.844.01 в Уманському державному аграрному університеті. диплом ДК №028627

Напрям наукового дослідження

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Дисципліни, які викладає

1. Ландшафтна таксація

2. Інвентаризація садово-паркових об’єктів

3. Інтродукція та адаптація декоративних рослин

4. Топіарне мистецтво

5. Експлуатація садово-паркових об’єктів

Підвищення кваліфікації

Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету, 13 лютого – 24 лютого 2017 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 0000296-17

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України

Шлапак В.П., Тисячний О.П., Вітенко В.А., Коваль С.А., Масловата С.М. Таксономічний склад деревних і кущових насаджень Уманського національного університету садівництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2019. Вип. 29.7. С. 9 – 13.

Тези конференцій

Тисячний О.П. Таксономічний склад зелених насаджень Уманського національного університету садівництва. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Умань, 23 – 24 трав. 2018 р. Умань, 2018. С. 212 – 219.

 

Навчально-методичні праці

1. Тисячний О.П. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Експлуатація садово-паркових робіт» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Умань: УНУС, 2019. 42 с.

2. Тисячний О.П. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Експлуатація садово-паркових робіт» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Умань: УНУС, 2019. 43 с.